Foto af Niels.
Niels Damgaard, cand.jur. , Københavns Universitet

Niels Damgaard er cand.jur. fra Københavns Universitet.
Niels arbejder i Skattestyrelsens nyoprettede Digitaliseringskontor, der skal sikre compliance ved udvikling og implementering af styrelsens IT-systemer, herunder AI-systemer.
Niels skrev speciale om problemstillinger ved den nuværende og fremtidige brug af AI til beslutningsstøtte i forvaltningen og ved domstolene.