IT-Branchen
Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen

Natasha Friis Saxberg er adm. direktør i IT-Branchen.