Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Vores stærke digitale fundament skal udbygges

»Vi ser især fire spor, som vi skal lægge kræfter i – sammenhæng på tværs af sektorerne, digital inklusion af alle borgere, udnyttelse af nye teknologier og en fælles ramme,« siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.
Synspunkt21. september 2020 kl. 06:00
errorÆldre end 30 dage

Den 11. marts 2020 blev store dele af den offentlige sektor sendt hjem. Men arbejdet gik ikke i stå – det fortsatte hjemmefra. Der kunne fortsat leveres kernevelfærd, møder blev hurtigt virtuelle, og borgere og virksomheder kunne fortsat få ordnet deres forhold med kommunen via digitale services. 

Virtuel undervisning, skærmbesøg i plejesektoren, samtaler med jobcenteret via video, selvbetjening osv. Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi i Danmark har en veludviklet, digital offentlig sektor.

 Den kommunale service står på et stærkt digitalt fundament, som vi bl.a. har skabt ved at samarbejde på tværs af stat, regioner og kommuner. Når jeg bliver spurgt, hvad KL forventer sig af en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi, så er det, at vi kan udbygge det stærke fundament. 

Vi skal sikre, at vi kan udnytte nye muligheder til at tage livtag med nogle af de store udfordringer, vi står overfor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

 For verden står som bekendt ikke stille. Vi kigger ind i store klimaudfordringer, en demografisk udvikling med flere ældre borgere og færre erhvervsaktive, der kan stå for at levere kernevelfærd. Det mærker vi helt tæt på i kommunerne til daglig. 

Samtidig ser vi en buldrende teknologisk udvikling, der skaber nye muligheder for at udvikle den offentlige sektor og imødekomme fortsatte krav om at levere en effektiv og god offentlig service. 

Det skal udnyttes, og derfor ønsker vi i KL et fortsat stærkt samarbejde på tværs af den offentlige sektor, så vi i fællesskab kan sikre et stærkt digitalt fundament for den offentlige service. Det er vi heldigvis enige med regeringen om – og vi glæder os til at drøfte dette hen over den kommende tid.

 Sammenhæng på tværs af sektorerne

Vi skal blive bedre til at sikre sammenhængende forløb for borgere. Det er helt normal hverdag, at borgerne oplever sager, der går på tværs af sektorer, men desværre mødes de stadig af ”siloer” på den rejse. Vi har været gode til at digitalisere i siloerne, men skal blive bedre til at digitalisere på tværs af dem. 

Det skal vi være fælles om, og det bør være et centralt tema i den nye fælles offentlig digitaliseringsstrategi. 

Det kræver både nedslag på særlige problemstillinger, men også et fortsat fokus på det fælles fundament: Den fælles infrastruktur skal udbygges, og mulighederne for, at borgeren kan dele relevante data og informationer mellem myndigheder, når det er nødvendigt, skal forbedres gennem fællesoffentlige aftaler, udbredelse af arkitekturprincipper og standarder.

 Digital inklusion

Vores samfund er blevet digitalt – og det bliver også her, vi skal sikre den sammenhængende offentlige service. Men der er borgere, som har vanskeligt ved at overskue det digitale samfund. Dem skal vi tage hånd om og gøre en indsats for. En måde at hjælpe på, er at gøre det lettere for digitalt, dygtige pårørende at yde hjælp og bistand. 

Men det kan ikke stå alene. Vi skal sammen med dem, som har behovet, finde nye veje og løsninger. Det, mener vi, skal være en vigtig del af en ny fælles offentlig digitaliseringsstrategi.

 Nye teknologier

Ny teknologi og store mængder data rummer potentialer. Corona-situationen har på en skidt baggrund illustreret potentialerne i udbygning af det virtuelle samarbejde mellem myndigheder og borgere – også i den nære behandling og i skabelsen af bedre velfærd. Vi skal arbejde sammen om at finde den forsvarlige måde at udnytte potentialerne på med udgangspunkt i borgerens retssikkerhed og de etiske spørgsmål, som løbende kan opstå.

 En fælles ramme

Endelig er der brug for fortsat fokus på juridiske rammer for den offentlige sektor. Vi er nødt til at have en fælles opfattelse af krav til sikkerhed og en juridisk ramme, der fremmer teknologisk understøttelse af en effektiv og brugervenlig forvaltning. 

Hele diskussionen omkring GDPR illustrerer kompleksiteten og behovet for samarbejde – også om at inspirere  vores europæiske venner. For vi kan noget i Danmark. Både den offentlige og den private sektor.

 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger