Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

'Smart genbrug' bør fremmes af offentlige it-udbud

9. marts 2022 kl. 05:00
Capgemini Danmark
Illustration: Capgemini Danmark.
Offentlige it-udbud bør fremme 'smart genbrug' af eksisterende teknologi og løsninger. Hvis ordregivere i højere grad stiller skarpt på, hvordan offentlige digitale løsninger kan bygge videre på eksisterende teknologi, kan der spares mia. af euro.
Artiklen er ældre end 30 dage

Mangel på arbejdskraft er lige nu et af de varmeste emner hos både private virksomheder og i det offentlige. Få steder er behovet for ressourcer så stort og talentudbuddet så lille som på det digitale område. Men det er ikke kun herhjemme, at situationen er svær for arbejdsgiverne. Også i vores nabolande og i store dele af EU slås private virksomheder og myndigheder om de samme, sparsomme digitale kompetencer. 

I Danmark ser vi ind i en fremtid, hvor digitalisering og automatisering i stigende grad er kritisk for udviklingen af velfærdssamfundet. Så det er alvor, når it-branchen i årevis har påpeget, at der bliver uddannet for få inden for it. I kombination med, at en generation af it-folk er på vej på pension, har vi reelt en negativ nettotilgang.

Gør plads til genbrug

Det er en situation, der kræver handling. Og her er en oplagt mulighed for at imødegå kompetencemanglen ved blandt andet at tænke smart genbrug ind i udbudsprocessen. Altså, at ordregiver sammen med de mulige leverandører i langt højere grad stiller skarpt på, hvordan nye offentlige, digitale løsninger kan bygge videre på eksisterende teknologi og løsninger.

Som det er i dag, er det op til de offentlige ordregivere selv at afsøge muligheder for smart genbrug i forbindelse med nye udbud. Det sker i mindre målestok, men historisk set har smart genbrug ikke fyldt nok i udbudsarbejdet. I Danmark har vi nemlig en stærk tradition for at udvikle digitale løsninger fra 'bar mark'. Også selv om vi derved ofte har risikeret, groft sagt, at genopfinde den dybe tallerken. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske ordregivere kan med andre ord med fordel tage teten på systematisk at udnytte potentialet for smart genbrug - som et integreret element i en udbudsproces. Gerne i et internationalt perspektiv med fokus på de mulige synergier, der kunne opnås for skatteydernes penge.

En model til inspiration

Ikke mindst på de tungeste udbud vil det give mening at tænke smart genbrug ind i udbudsprocesserne. Eksempelvis ved at ordregivere samler leverandører til en tidlig, uformel løsnings- og markedshøring for at afdække potentialet i eksisterende danske eller internationale løsninger. Her vil leverandører, der kan og vil, få til opgave at give et overblik over sammenlignelige løsninger eller teknologier. Ordregiver kan så vurdere, om genbrugskortet med fordel kunne spilles i det konkrete udbud.

I Capgemini Danmark har vi gode erfaringer med, at offentlige kunder i større udbudsprocesser helt tidligt har inviteret relevante aktører ind til at opstille eksempelvis demoer af løsninger og teknologier. Derved har ordregiver kunnet afdække deres reelle behov og muligheder for så at tilpasse kravspecifikationen inden offentliggørelse af udbudsmaterialet. Så erfaring taler klart for at gøre smart genbrug til en fast bestanddel af udbudsprocessen.

Der kan selvfølgelig være rettighedsmæssige udfordringer med genbrug af løsninger på tværs af organisationer eller landegrænser. Men kan man ikke genbruge en løsning, vil der stadig være positive effekter i for eksempel at genbruge designprincipper, da det reducerer investeringen og mængden af kompetencer, der skal til for at levere løsningen. 

Danmark som bannerfører i EU

I virkeligheden burde Danmark også i EU-regi blive bannerfører for øget genbrug af teknologi mellem landene. Mangel på digitale kompetencer er som nævnt også et europæisk problem, og der er potentiale for at spare mia. af euro med smart genbrug. Men også i EU-regi mangler der fokus på at fremme digitalt genbrug. Det til trods for, at EU allerede i dag udstikker retningslinjer for en lang række af de løsninger, hvert land skal implementere på f.eks. sundheds-, transport- og skatteområdet. 

Ikke nok med, at en standardiseret genbrugsformel i EU vil hjælpe de lokale ordregivere med at afklare deres muligheder for smart genbrug tidligt i udbudsprocessen. Det vil også skabe et rum til at leverandørerne kan udfordre ordregivers tidlige forestillinger om, hvordan et konkret behov bedst løses. 

På den måde vil vanens magt blive brudt både på teknologi og løsningsdesign. 

Og mit bud er, at det også vil fremme innovationslysten hos leverandørerne, der vil føle sig mindre bundet af en prædefineret opskrift. Alt sammen noget, der i sidste ende kommer skatteyderne til gavn. Måske vil det endda reducere risikoen for fremtidige IT-skandaler, hvis vi i højere grad anvender velafprøvet teknologi, inspirerende løsninger og beviseligt gangbare metoder.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores debatredaktion på debat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger