Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Et kodeks løser ikke problemerne med offentlige it-udbud

Dansk IT
Illustration: Dansk IT.
For at imødekomme problemer med offentlige it-udbud har Dansk IT i samarbejde med en række organisationer udgivet et kodeks for ”best practise”. Men en sådan løsning er for letkøbt, mener senioradvokat hos Bird & Bird, Fie Rooed.
Synspunkt25. april kl. 05:02

For at imødekomme problemerne med offentlige it-udbud har Dansk IT sat et nyt kodeks for gode udbud i verden. Men en sådan løsning er for letkøbt, mener senioradvokat hos Bird & Bird, Fie Rooed.

Danske myndigheder oplever fortsat massive problemer med offentlige it-udbud.

It-udbud beskyldes for at være for tunge, for rigide og for dyre, og mange it-projekter ender på trods af de omfattende udbudsprocesser med at være forsinkede, fejlbehæftede og budgetoverskridende.

Med afsæt i denne problematik har Dansk IT i samarbejde med Dansk Industri, IT-Branchen, Dansk Erhverv og Danske IT-Advokater netop udgivet et kodeks for det gode udbud af digitaliseringsydelser.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Dansk IT’s rapport »Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet – hvordan øges værdien af digitale investeringer?« fra 2020, samt i dette års rapport over IT i praksis® 2021-2022 udgivet af Rambøll Management Consulting, kan man læse om problemerne med offentlige it-udbud. Staten indkøber digitaliseringsløsninger for ca. 16 mia. kr. årligt. Indkøbene sker ofte via udbud, men it-udbuddene kritiseres i rapporterne for, at både en generel bekymring for klagesager og en udbredt nulfejlskultur fortsat fylder for meget.

Det bliver derfor spændende at se, om offentlige it-udbud vil opnå de tiltrængte forbedringer som følge af det nye »kodeks for det gode udbud«. Kodekset indeholder 20 principper for og anbefalinger til offentlige myndigheders indkøb af digitaliseringsydelser, og udgør dermed en slags best practice for it-udbud.

Bliver alle problemer med offentlige it-udbud løst nu?

Vi mennesker ændrer desværre hverken adfærd eller verdenssyn ved at få udstukket et kodeks. De problemer, som gennemsyrer offentlige it-udbud, er muligvis simple at beskrive, men svære at løse i praksis.

I 2016 udgav Statens IT-råd, DI Digital, IT-branchen, Dansk IT og udvalgte it-leverandører »kodekset for det gode kunde-leverandørsamarbejde«. Det er der nu lavet en opfølgning på, hvor følgende konkluderes: »Kortlægningen viser helt overordnet, at både kunder og leverandører er enige om, at principperne i kodekset er gode og anvendelige.” Samtidig viser kortlægningen dog, at der forsat skal arbejdes på at øge kendskabet til kodekset, og – ikke mindst – på at forbedre kunde- og leverandørsamarbejdet i det virkelige liv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er altså ikke sandsynligt, at et nyt kodeks kan løse alle problemer med offentlige it-udbud.

Man kan dog håbe på, at det nye kodeks vil medvirke til at skabe øget fokus på den svære og vigtige disciplin, som it-udbud er. Ideelt kan det nye »kodeks for det gode udbud« blive en fælles referenceramme for offentlige ordregivere, leverandører og rådgivere inden for it-udbud.

Offentlig forsigtighed

Der er ikke i det offentlige en incitamentsstruktur, som hylder innovation og accepterer fejl. Embedsmænd er derfor ofte risikoaverse. Man kommer sjældent til tops i offentligt regi ved at løbe risici og begå fejl – især ikke, når det drejer sig om store og dyre projekter, der potentielt kan ende som en it-skandale.

Hvis fokus på ikke at lave fejl bliver for stort, så mister vi fokus på at opnå succes. Resultatet bliver projekter med en ubalance mellem regelstyring og værdistyring. Loven skal følges, men det er ikke en succes i sig selv at have gennemført en lovlig udbudsproces. Det er som en vellykket operation, hvor patienten desværre døde.

Hvis vi tror, at problemet løses ved at juristerne også påtager sig det kommercielle ansvar, så er projektet ilde stedt. Gevinstrealisering og business cases skal ikke ejes af eksterne (og slet ikke af jurister!) – men af systemejeren.

Buy or Build?

Alle it-anskaffelser bør starte med en stillingtagen til, om der skal indkøbes nyudvikling eller standardsystemer, og hvor meget af anskaffelsen, der forestås af en it-leverandør og af kunden selv. Det forlyder ofte, at vi skal skrue ned for brugen af eksterne konsulenter, men løsningen er ikke, at det offentlige skal til at bygge it selv, medmindre det undtagelsesvist er den bedste strategiske beslutning.

Derimod er vejen at forbedre de offentlige digitaliseringsprojekter at indkøbe standardsystemer frem for udviklingsprojekter, når muligheden er der.

Tålmodighed er en dyd

Det kræver tid, tålmodighed og selvrefleksion at forbedre praksis for offentlige it-udbud. Det kan ikke forventes, at det forbedringspotentiale, der udtrykkes i Dansk IT’s 20 principper, vil blive realiseret i morgen. Men at prioritere internt ejerskab og arbejde på at afskaffe nulfejlskulturen behøver ikke at tage årevis.

Danmark er et foregangsland indenfor offentlig digitalisering. Vi er kåret som verdensmester i disciplinen af FN. Prisen herfor har til tider syntes høj i form af kuldsejlede offentlige it-projekter. Virkeligheden er, at det kan være tæt på umuligt for offentlige myndigheder at estimere den kompleksitet, tid og økonomi, som et stort it-projekt er forbundet med. Det kan smitte af på udbudsprocessen. Lad os håbe, at det nye »kodeks for det gode udbud« vil være med til at forbedre de offentlige it-udbud, så vi kan få flere succesfulde digitaliseringsprojekter. Heldigvis har Danmark ikke kun kuldsejlede it-projekter, og vi ser heldigvis også flere effektive og værdiskabende it-udbud, der gennemføres med dybdegående markedsdialog, fleksible udbudsprocedurer, kompetente ressourcer og projektledelse – og ikke mindst offentlige myndigheder, der tager ejerskab for deres digitale strategi.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Send dit udkast på 3.000-5.000 anslag sammen med et billede af dig selv til pro-sekretariat@ing.dk.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger