Gert Læssøe Mikkelsen
Gert Læssøe Mikkelsen, leder , Alexandra Instituttets Security Lab

Gert Læssøe Mikkelsen er leder af Alexandra Instituttets Security Lab og bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed og Den Nationale Cyberhub – han har samtidig en ph.d. i datalogi fra Aarhus Universitet.