Kombit webinar: Opfølgning og status på Kommunernes Ydelsessystem

Der er debat  om Kommunernes Ydelsessystem (KY) og kommunernes implemetnering og anvendelse af KY. Emnet blev behandlet på programledermøde februar og her slap tiden hurtigt op. Der er brug for en opfølgning - og denne gang er der sat god tid af, så vi kan gå i dialog og deltagerne kan få svar på deres spørgsmål.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?