Regioner

Danske Regioner omfatter Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Mere om Regioner