business Mere om Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriet logo

Forsvarsministeriet er et dansk ministerium under regeringen, der varetager opgaver vedrørende forsvaret og det civile beredskab. Ministeriets politiske chef er den siddende forsvarsminister.

Ministeriet blev oprettet i 1950 og har i alt cirka 20.000 ansatte.

Under Forsvarsministeriets departement, der er den øverste myndighed, findes følgende myndigheder:

  • Værnsfælles Forsvarskommando
  • Hjemmeværnskommandoen
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarets Efterretningstjeneste
  • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Personalestyrelse
  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Interne Revision
  • Forsvarets Auditørkorps
listOmtale af Forsvarsministeriet