business Mere om Finansministeriet

Finansministeriet er blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af de årlige finanslove, der populært sagt er budgettet for alle statens udgifter og indtægter. 

listOmtale af Finansministeriet