business Mere om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet. Hvert år udarbejder Erhvervsministeriet et arbejdsprogram, som sætter rammerne for ministeriets arbejde i pågældende år og afspejles i de enkelte styrelsers og institutioners mål- og resultatplaner.

listOmtale af Erhvervsstyrelsen