business Mere om Danske Regioner
DK Reg

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner. 

Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau. Desuden varetager Danske Regioner regionernes interesser i forhold til de regionalt ansattes løn- og ansættelsesforhold.

    listOmtale af Danske Regioner

    Ønskeliste til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi: Mod, mål og masser af data

    Natasha Friis Saxberg , adm. direktør i IT-Branchen , 31. aug 2020 05:00

    Når regeringen, KL og Danske Regioner til næste forår skal nå til enighed om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, skal man benytte anledningen til at komme i gang med en lang række modige og visionære projekter, der skal løfte den offentlige service og produktivitet til nye højder, skriver IT-Branchen.