Vejdirektoratet kortlægger hele sin it-portefølje: »Det er en stor opgave, men også en god opgave«

Foto : Vejdirektoratet

Vejdirektoratet kortlægger hele sin it-portefølje: »Det er en stor opgave, men også en god opgave«

Vejdirektoratet er i gang med at gennemgå sin portefølje af it-systemer for at finde ud af, hvad der skal lukkes, hvad der skal fortsætte, og hvad der skal moderniseres. Læs om de hidtidige resultater og visionen for fremtiden.
Ligesom andre statslige myndigheder skal Vejdirektoratet lave en kortlægning af direktoratets portefølje af it-systemer på foranledning af Digitaliseringsstyrelsens krav om systemstyring. Det sker for at sikre, at alle systemer vedligeholdes på forsvarlig vis, er opdaterede og sikkerhedsmæssigt er i orden. 
Vil du have fuld adgang til DigiTech?