Syddjurs Kommune er sprunget ud - i Støttesystemerne

Syddjurs Kommune kan bryste sig af at være en af frontløberne i digitaliseringsfeltet i den offentlige sektor både på udviklings- og driftsområdet. Eksempelvis har Syddjurs Kommune valgt at tage Støttesystemerne i brug tidligst muligt ud fra devisen om, at 'the early bird catches the worm'.
Brødtekst

Digitalisering i det offentlige handler om at sikre automatisering og genbrug af data, konceptudvikle og drive forandringsprojekter, samt gøre dele af kommunikationen mellem borgere/virksomheder og myndighed digital.

Det er altså ikke en lille opgave, vi som digitaliseringsafdeling står foran. Og med dét udgangspunkt har det været naturligt for os i Syddjurs Kommune at gøre brug af den motorvej af data, som Støttesystemerne er med til at skabe.

Støttesystemerne er som en del af Monopolbruddet med til at skabe en tiltrængt offentlig infrastruktur i det kommunale it-landskab. De hjælper med at få styr på data, så kommunerne kan genbruge det på tværs af fagsystemer.

Men bare fordi Støttesystemerne er en del af Monopolbruddet, er det ikke nødvendigvis kun dér, Støttesystemerne kan bruges. Støttesystemerne giver os mulighed for at lave Business Intelligence, sammenligne og dele data på en sikker måde, og det kan vi gøre brug af i hele kommunens it-landskab.

Samtidig er det billigere, mere agilt og forandringsparat at koble systemer af og på Støttesystemerne – og dermed en klar gevinst for Syddjurs Kommune.

Tidligt i gang – størst gevinst

Syddjurs Kommune var sammen med Favrskov Kommune de første til at koble sig på Støttesystemerne-infrastrukturen i september 2018. Dét at tilslutte sig tidligt var en oplagt beslutning for os. For hvis vi skal opnå gevinst af Støttesystemerne til gavn for kommune og borgere, så skal vi tage dem i brug tidligt og bredt på tværs af kommunens systemer - ikke kun Monopolbrudssystemerne.

Det er vigtigt for Syddjurs Kommune så hurtigt som muligt at udnytte de muligheder og høste gevinsterne, som Støttesystemerne giver i form af mere fleksible og automatiserede arbejdsgange, der øger kvaliteten af vores service til borgerne – og ikke mindst dele ud af vores erfaringer til andre i det kommunale fællesskab.

Svært, men ikke umuligt

Men hvordan har det så været at tage Støttesystemerne i brug? Kort sagt: Spændende, men lidt besværligt.

Forløbet omkring Støttesystemerne og Monopolbruddet har været langt, men det samme er perspektivet og gevinsterne. Der har været en del ventetid og en opgave med at få infrastrukturen ned i kode- og integrationshøjde, så det kan tages i konkret anvendelse. Hos os har vi nedsat Rådet for Gode IT-Anskaffelser og stået fadder til den tværkommunale løsning OS2kravmotor. Alt det er sket for at fastholde arkitekturfagligt fokus og sikre klar kommunikation.

Det er i høj grad her, at KOMBIT er - og skal være - en aktiv medspiller. KOMBIT skal hjælpe os med at formidle og klæde leverandørerne på i forhold til den opgave, det er at levere systemer, der er Støttesystemerne-compliant.

Vi har fokus på at være gode til at stille krav – ikke kun til leverandører, men også til KOMBIT og den kommunale rammearkitektur. I det arbejde har det været en stor hjælp, at vi har godt styr på egne data og allerede genbruger en del på tværs. Men det bliver endnu nemmere at gøre med Støttesystemerne på tværs af endnu flere systemer.

Støttesystemerne

Støttesystemerne skal understøtte den fælleskommunale rammearkitektur og er nødvendige for at konkurrenceudsætte monopolsystemerne. Derved skal de fungere som fælleskommunal infrastruktur, der på tværs af teknologier og på enkel og fleksibel vis udstiller data og funktionalitet til brug for it-systemer i landets kommuner samt hos ATP og UDK.

Støttesystemerne sikrer, at kommuner og leverandører har et fælles udgangspunkt i den samme infrastruktur. Ligesom når man bygger et hus, har man behov for en nem opkobling til el, vand og varme. Det er det samme med it-infrastruktur, hvor man har behov for nem adgang til at tilslutte systemer og genbruge data på tværs af systemer.

Kilde: Kombit.dk

Region Midtjylland
Annonceret d. 07-08-2020
Aalborg Kommune
Annonceret d. 07-08-2020
Forsvarets Materieltjeneste
Annonceret d. 07-08-2020
Fødevarestyrelsen
Annonceret d. 05-08-2020