Stor opdatering af Sundhedsplatformen: Sådan håndterer man 16 timers nedetid med 6.500 patienter

I den kommende weekend skal sygehusene i Region Hovedstaden og Sjælland implementere både det nye landspatientregister og en ny version af Sundhedsplatformen. Det betyder blandt andet 16 timers nedetid, hvor der skal noteres med pen og papir.
Weekenden fra 1. til 3. februar 2019 bliver spændende i det danske sundhedsvæsen. Alle landets hospitaler skal overgå til den nye version af landspatientregisteret, LPR3, og både klinisk personale og sekretærer skal herefter registrere det arbejde, der udføres på sygehusene, på en helt ny måde.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Landspatientregisteret

Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse.

Registeret indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk, som f.eks. viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.

Registeret er desuden kritisk, fordi det blandt andet danner grundlag for økonomisk afregning mellem regioner, staten og kommuner.

Den nye version, LPR3, skal blandt andet gøre data mere tilgængelige og anvendelige.

Den overordnede ide er, at man går fra 'kontakter' til 'forløb', og tanken er, at alle ydelser fra sundhedsvæsenet til en given patient, der vedrører samme behandling, knyttes sammen i, ja, forløb.

Det skal give en mere retvisende datamæssig understøttelse af den kliniske praksis på sygehusene, gøre det muligt at adskille parallelle behandlingsforløb og forbedre monitoreringen af pakkeforløb og nationale kliniske retningslinjer.

Leverandøren er DXC, og udviklingsopgaven koster Sundhedsdatastyrelsen 41,9 millioner kroner.

Dermed bliver det betydeligt dyrere for regionerne at implementere LPR3, end det er for Sundhedsdatastyrelsen at få det udviklet.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Version2

Øresundsbro Konsortiet
Annonceret d. 10-07-2020
Forsvarets Materieltjeneste
Annonceret d. 10-07-2020
Banedanmark
Annonceret d. 10-07-2020
Københavns Kommune
Annonceret d. 09-07-2020