Skat udskyder udbud på modernisering af toldsystemer: Deadline for milliardprojekt nærmer sig

Alle EU-lande skal i disse år igennem en tilpasning af offentlige it-systemer for at leve op til et nyt toldkodeks fra EU. Danmark er særligt presset på grund af teknisk gæld, og nu har Udviklings-og Forenklingsstyrelsen udsat udbuddet.

De danske skattemyndigheder står over for en stor it-udskiftning på toldområdet.

Et nyt toldkodeks fra EU skal implementeres i medlemsstaterne frem mod 2025, og det betyder for Danmarks vedkommende, at der skal udvikles og implementeres nye systemer til centrale funktioner som for eksempel import. 

Danmark er ligesom flere andre lande presset på tiden i projektet, og EU har flere gange udskudt deadline for at leve op til datakravene i EUTK. 

Men nu har Skatteministeriet valgt at udskyde sit udbud af en løsningsmodel for EUTK. Det fremgår af en såkaldt bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger.

Teknisk gæld

Implementeringen af EUTK bliver, som DigiTech tidligere har beskrevet, en særlig stor opgave i Danmark. 

Ifølge en orientering til Folketingets skatteudvalg kommer EUTK til at påvirke 19 it-systemer i Skat, og ifølge et review foretaget af Boston Consulting Group (BCG), bliver Danmark i denne sammenhæng ramt af, at vi har gamle it-systemer, der ikke så let kan moderniseres for at leve op til EUTK.

»På grund af teknologialder og lav fleksibilitet i datamodellen i flere af de danske toldsystemer, kræves der større systemerstatning end i medlemsstater med mere fleksible og moderne systemer,« hedder det i reviewet fra BCG.

Du kan læse mere om teknisk gæld og EUTK her: Tidlig digitalisering giver bagslag: Danmark rammes hårdt af milliarddyr it-udskiftning på toldområdet

Obligatorisk milliardprojekt

Skattemyndighederne i Danmark har i forvejen gang i adskillige store it-projekter, og implementeringen af EUTK bliver et af de allerstørste.

I en orientering til Folketingets skatteudvalg i marts måned beskrev Skatteministeriet, at projektet kommer til at koste mere end en milliard kroner bare for nogle af systemerne.

»Reviewet har også konsolideret udgiftsskønnene for import-, eksport- og transitsystemerne samt tilknyttet programorganisation, og det skønnes, at udgifterne hertil vil udgøre i alt knap 1,3 mia. kr. i 2017-2032,« skrev Skatteministeriet.

Hertil vil regeringen afsætte yderligere ca. 80 mio. kr. til analyse- og anskaffelsesfase for øvrige systemer, hvor der på et senere tidspunkt skal tages stilling til selve udviklingsudgifterne, når et konsolideret udgiftsskøn for disse systemer foreligger.«

Der er dog ingen vej udenom.

Tilbage i 2016 udarbejdede Deloitte en rapport om EUTK for Skatteministeriet, og her lyder vurderingen, at det kan have seriøse konsekvenser for dansk erhvervsliv, hvis de danske toldsystemer ikke kommer i overensstemmelse med kravene i EUTK.

»Hvis de danske toldprocesser og -systemer ikke er i overensstemmelse med EU’s krav, vil dansk erhvervsliv derfor helt lavpraktisk ikke kunne eksportere varer til lande uden for EU, ligesom dansk produktion vil blive ramt, når råvarer og halvfabrikata ikke kan komme ind udefra,« hedder det i rapporten.

»Danske virksomheder rammes særligt hårdt, da en meget stort andel af dansk handel med lande uden for EU foregår via de andre EU-lande, som de danske it-systemer igennem fælles databaser mv. skal kunne kommunikere og dataudveksle med.«

Skatteministeriet havde oprindeligt planlagt at offentliggøre et udbud i slutningen af juni, men nu er forventningen, at det bliver ultimo september i stedet.

Ministeriet har været i nærmere dialog om EUTK med Netcompany, IBM, European Dynamics, CGI og Atos.

 

Prøv DigiTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
NY TOLDFORORDNING

DigiTech har fået økonomisk støtte fra Europa-nævnet til at sætte journalistisk fokus den nye toldforordning fra EU - EUTK.

Vi dækker forordningen intensivt, fordi implementeringen af den er ved at udvikle sig til et af de største offentlige it-projekter i Danmark - samtidig med at det hele tiden skal koordineres med den nye EU-lovgivning på toldområdet.

Forordningens krav betyder en massiv it-udskiftning hos det danske skattevæsen, og en lang række centrale systemer skal udskiftes eller justeres.

De samlede udgifter er endnu ikke kendte, men det er afklaret, at der bliver tale om et it-projekt i milliardklassen.

Deadline for it-understøttelsen af de nye europæiske toldregler hedder 2025.

Du kan finde hele DigiTechs tema om EUTK, der løbende bliver opdateret med nye artikler, her

EUTK

Toldområdet er reguleret fra EU, og i oktober 2013 vedtog EU et nyt toldkodeks (EUTK). EUTK trådte i kraft trinvist fra den 1. maj 2016 og frem mod udgangen af 2020, hvor EUTK oprindeligt skulle være fuldt implementeret og it-understøttet.

Den tidsplan er dog skredet, og p.t. forhandles der på EU-niveau om at udskyde deadline.

EUTK indebærer omfattende ændringer af regler, processer og særligt tilhørende it-systemer på toldområdet i EU, bl.a. fordi EUTK i væsentligt omfang ændrer og stiller nye krav til de data, der skal anvendes i systemerne.

Implementeringen kompliceres af, at tolden skal køre stabilt '24-7', og at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles it-systemer.

Implementeres det nye toldsystem ikke, risikerer danske virksomheder at blive afskåret fra at handle både på det europæiske marked og med lande uden for EU.

Opgaven er tidligere blevet vurderet at koste Skat op mod to milliarder kroner, men der er stadigvæk store usikkerheder om den danske økonomi i projektet.

Den seneste vurdering fra Skatteministeriet er, at regningen kommer til at runde 1,3 milliarder kroner.

Kilde: Skatteministeriet og Implementeringscenter for Told

ODENSE KOMMUNE
Annonceret d. 17-09-2021
Brønderslev Kommune
Annonceret d. 15-09-2021
I/S Amager Ressourcecenter
Annonceret d. 14-09-2021
Økonomistyrelsen
Annonceret d. 08-09-2021