Skat udskyder udbud på modernisering af toldsystemer: Deadline for milliardprojekt nærmer sig

Foto : Henning Mølsted

Skat udskyder udbud på modernisering af toldsystemer: Deadline for milliardprojekt nærmer sig

Alle EU-lande skal i disse år igennem en tilpasning af offentlige it-systemer for at leve op til et nyt toldkodeks fra EU. Danmark er særligt presset på grund af teknisk gæld, og nu har Udviklings-og Forenklingsstyrelsen udsat udbuddet.
De danske skattemyndigheder står over for en stor it-udskiftning på toldområdet. Et nyt toldkodeks fra EU skal implementeres i medlemsstaterne frem mod 2025, og det betyder for Danmarks vedkommende, at der skal udvikles og implementeres nye systemer til centrale funktioner som for eksempel import. 
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
EUTK

Toldområdet er reguleret fra EU, og i oktober 2013 vedtog EU et nyt toldkodeks (EUTK). EUTK trådte i kraft trinvist fra den 1. maj 2016 og frem mod udgangen af 2020, hvor EUTK oprindeligt skulle være fuldt implementeret og it-understøttet.

Den tidsplan er dog skredet, og p.t. forhandles der på EU-niveau om at udskyde deadline.

EUTK indebærer omfattende ændringer af regler, processer og særligt tilhørende it-systemer på toldområdet i EU, bl.a. fordi EUTK i væsentligt omfang ændrer og stiller nye krav til de data, der skal anvendes i systemerne.

Implementeringen kompliceres af, at tolden skal køre stabilt '24-7', og at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles it-systemer.

Implementeres det nye toldsystem ikke, risikerer danske virksomheder at blive afskåret fra at handle både på det europæiske marked og med lande uden for EU.

Opgaven er tidligere blevet vurderet at koste Skat op mod to milliarder kroner, men der er stadigvæk store usikkerheder om den danske økonomi i projektet.

Den seneste vurdering fra Skatteministeriet er, at regningen kommer til at runde 1,3 milliarder kroner.

Kilde: Skatteministeriet og Implementeringscenter for Told