Skat er presset af teknisk gæld: EU udskyder deadline for stor it-udskiftning

EU
Illustration: Bigstock.
Alle EU-lande skal i disse år igennem en tilpasning af offentlige it-systemer for at leve op til et nyt toldkodeks fra EU. Danmark er særligt presset på grund af teknisk gæld, men nu har EU vedtaget en udsættelse af deadline for alle medlemslande.
6. maj 2019 kl. 05:17
errorÆldre end 30 dage

Det danske skattevæsen er mildest talt presset fra flere kanter på it-fronten.

Ud over implementering af kritiske nye systemer til inddrivelse og ejendomsvurderinger byder de kommende år også på udskiftning og tilpasning af systemer på toldområdet for at implementere det nye toldkodeks fra EU (EUTK).

Der skal udvikles og implementeres nye systemer til centrale funktioner som for eksempel Import, og som DigiTech tidligere har beskrevet, er opgaven særligt stor i Danmark, fordi vi har gamle systemer - men nu vi en livline fra EU.

Læs også: Tidlig digitalisering giver bagslag: Danmark rammes hårdt af milliarddyr it-udskiftning på toldområdet

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hidtil har deadline for at være på plads med de nye systemer været 31. december 2020, men på grund af forsinkelser i blandt andet Danmark har ministerrådet i EU vedtaget en udsættelse.

»Selv om artikel 278 i kodeksen fastsætter den fælles frist til den 31. december 2020 for indførelsen af alle de systemer, der er omhandlet i nævnte artikel, og på trods af den indsats, som Unionen og nogle af medlemsstaterne har udfoldet på det budgetmæssige og operationelle niveau for at færdiggøre arbejdet inden for den fastsatte frist, er det blevet tydeligt, at nogle systemer kun kan indføres delvist inden denne frist,« hedder det i en såkaldt forordning om ændring af EUTK.

»Det betyder, at visse allerede eksisterende systemer vil være nødt til fortsat at være i brug efter denne dato.«

Ændringen betyder, at deadline for visse typer systemer udskydes til 2022, mens den for andre udsættes helt til 2025.

»I overensstemmelse med den nye planlægning for udviklingen af elektroniske systemer bør den i kodeksen fastsatte periode, hvor andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end de i kodeksens artikel 6, stk. 1, omhandlede elektroniske databehandlingsteknikker kan anvendes midlertidigt, forlænges til 2022 for så vidt angår den første gruppe og til 2025 for så vidt angår den anden og tredje gruppe af elektroniske systemer,« hedder det i forordningen.

Det største it-projekt i et presset skattevæsen

Toldprojektet er et af de største statslige it-projekter overhovedet, og for nylig har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen selv vurderet, at det er mere krævende end både EFI-afløseren og det nye ejendomsvurderingssystem.

I en orientering til Folketingets skatteudvalg fra marts måned lyder Skatteministeriets vurdering, at projektet kommer til at koste omkring 1,3 milliarder kroner.

NY TOLDFORORDNING

DigiTech har fået økonomisk støtte fra Europa-nævnet til at sætte journalistisk fokus den nye toldforordning fra EU - EUTK.

Vi dækker forordningen intensivt, fordi implementeringen af den er ved at udvikle sig til et af de største offentlige it-projekter i Danmark - samtidig med at det hele tiden skal koordineres med den nye EU-lovgivning på toldområdet.

Forordningens krav betyder en massiv it-udskiftning hos det danske skattevæsen, og en lang række centrale systemer skal udskiftes eller justeres.

De samlede udgifter er endnu ikke kendte, men det er afklaret, at der bliver tale om et it-projekt i milliardklassen.

Deadline for it-understøttelsen af de nye europæiske toldregler hedder 2025.

Du kan finde hele DigiTechs tema om EUTK, der løbende bliver opdateret med nye artikler, her

EUTK

Toldområdet er reguleret fra EU, og i oktober 2013 vedtog EU et nyt toldkodeks (EUTK). EUTK trådte i kraft trinvist fra den 1. maj 2016 og frem mod udgangen af 2020, hvor EUTK oprindeligt skulle være fuldt implementeret og it-understøttet.

Den tidsplan er dog skredet, og p.t. forhandles der på EU-niveau om at udskyde deadline.

EUTK indebærer omfattende ændringer af regler, processer og særligt tilhørende it-systemer på toldområdet i EU, bl.a. fordi EUTK i væsentligt omfang ændrer og stiller nye krav til de data, der skal anvendes i systemerne.

Implementeringen kompliceres af, at tolden skal køre stabilt '24-7', og at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles it-systemer.

Implementeres det nye toldsystem ikke, risikerer danske virksomheder at blive afskåret fra at handle både på det europæiske marked og med lande uden for EU.

Opgaven er tidligere blevet vurderet til at koste Skat op mod to milliarder kroner, men der er stadigvæk store usikkerheder om den danske økonomi i projektet.

Den seneste vurdering fra Skatteministeriet er, at regningen kommer til at runde 1,3 milliarder kroner.

Kilde: Skatteministeriet og Implementeringscenter for Told

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger