Servicekontrakter kan skabe mere værdi i offentlige it-udbud

Succes med store offentlige it-projekter afhænger i høj grad af det langsigtede samarbejde. Der kan være store fordele i at udbyde samlede serviceaftaler, som dækker en portefølje af it-systemer med tilhørende ydelser som infrastruktur- og applikationsdrift, vedligeholdelse og videreudvikling. Det skriver Hans Lynnerup, vice president public sector, CGI.
Offentlige it-udbud i Danmark er som hovedregel ganske omfattende - både for ordregiveren og de private aktører, som byder på udbuddet. Mens mange private virksomheder vælger at outsource hele eller dele af deres it-drift, -vedligeholdelse og -videreudvikling, vælger den offentlige sektor ofte at konkurrenceudsætte ét system ad gangen.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?