Sådan bidrager digitalisering til at nå FN’s verdensmål

I KMD arbejder vi ligesom rigtig mange andre virksomheder og organisationer i dag med at opfylde FN’s verdensmål. Men it-virksomheder kan påvirke langt mere end den direkte påvirkning af egne aktiviteter – nemlig gennem den effekt som it-systemerne skaber.
Et eksempel på, hvordan moderne teknologi understøtter verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) og 10 (Mindre ulighed) er det indiske Aadhar-program (udstedelse af frivillige personnumre i Indien, red.), hvor KMD’s moderselskab, NEC, har leveret løsningen til entydig identifikation af 1,3 milliarder indere ved brug af biometri. Aadhar bruges bl.a.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?