Rigsrevisionen stiller skarpt på 110 it-projekter: Sådan skal undersøgelsen foregå

Foto : Henrik Sørensen.

Rigsrevisionen stiller skarpt på 110 it-projekter: Sådan skal undersøgelsen foregå

Rigsrevisionen vil sætte de seneste ni års store statslige it-projekter under lup. Undersøgelsen skal give svar på, hvordan beslutningsfasen kan påvirke det efterfølgende arbejde med projekterne.
Rigsrevisionen vil stille skarpt på, hvordan samtlige af statens store it-projekter gennem de seneste ni år har grebet beslutningsfasen an. Sådan lyder det i et notat fra Rigsrevisionen forud for en undersøgelse, der skal se nærmere på, hvordan beslutningsfasen i et it-projekt påvirker det efterfølgende arbejde med at opfylde projektets mål.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Prøv DigiTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Rigsrevisionens undersøgelse

Rigsrevisionen forventer at opdele undersøgelsen i følgende to dele:

  • En kortlægning af beslutningsfasen i statslige it-projekter.
  • En nærmere undersøgelse af, om beslutningsfasen kan have implikationer for kvaliteten og opfyldelsen af de opstillede mål for projekterne.

Hvad er beslutningsfasen?

Rigsrevisionen ser beslutningsfasen som den periode, der starter med, at ministerierne igangsætter it-projektet, og frem til udviklingen at et nyt it-system bliver påbegyndt. Det svarer til analyse- og anskaffelsesfasen i den fællesstatslige it-projektmodel, som ministerierne har skullet bruge til gennemførelsen af it-projekter frem til 2018, og til analysefasen og en del af gennemførelsesfasen i den nye version af modellen. Beslutningsfasen omfatter således perioden efter, at de politiske eller forretningsmæssige beslutninger om at gennemføre projektet er truffet.

I beslutningsfasen gennemfører ministerierne aktiviteter, der bl.a. omfatter fastlæggelse af mål, estimering af tidsplan og budget, markedsafklaring, valg af udviklingsmetode samt eventuelt kravspecificering og gennemførelse af udbud. Aktiviteterne i beslutningsfasen kan variere, afhængigt af fx hvilken udviklingsmetode der er valgt til projektet. Eksempelvis vil den mere detaljerede kravspecificering foregå i starten af et vandfaldsprojekt, mens den i et agilt projekt vil foregå løbende i hele projektets levetid. Begge typer af projekter vil indgå i undersøgelsen.

Kilde: Rigsrevisionen.

Faxe Kommune
Annonceret d. 20-01-2021
AARHUS UNIVERSITET
Annonceret d. 18-01-2021
Energinet Forretningsservice A/S
Annonceret d. 18-01-2021
Region Sjælland
Annonceret d. 15-01-2021