Rigsrevisionen skal undersøge statslige it-projekter: »It i staten kan anses som kritisk infrastruktur på linje med elektricitet og veje«

Christiansborg
Christiansborg Illustration: Henrik Sørensen.. Se større version
Staten bruger årligt milliarder af kroner på it, der skal digitalisere store dele af den offentlige sektor. Nu vil statsrevisorerne have undersøgt beslutningsgrundlaget for de statslige it-projekter.
11. december 2019 kl. 06:00
errorÆldre end 30 dage

Det offentlige Danmark bruger milliarder af kroner på it hvert år, og i takt med, at helt centrale funktioner i det offentlige bliver digitaliseret, bliver it-projekternes succes også vigtigere og vigtigere.

Derfor vil statsrevisorerne nu have Rigsrevisionen til at undersøge grundlaget for de beslutninger, der bliver taget om at poste millioner og milliarder i indkøb af it-løsninger til staten.

»Den øgede digitalisering betyder, at it i staten kan anses som kritisk infrastruktur på linje med f.eks. elektricitet og veje,« skriver statsrevisorerne i en såkaldt 'anmodning om undersøgelse'.

»Beslutningsprocessen for indkøb af it til staten er kompleks og unik for hvert it-projekt, men også vigtig i forhold til det enkelte it-projekts efterfølgende succes. Det er derfor betydningsfuldt, at der indsamles viden og opnås læring om, hvorvidt og i givet fald hvordan beslutningsprocesser påvirker projekternes succes i forhold til de opstillede mål.«

Agil eller ej

Statsrevisorerne beder blandt andet Rigsrevisionen om at sammenligne it-projekter, hvor der helt eller delvist er brugt en agil metode, med projekter, der har brugt en mere 'traditionel' beslutningsproces.

Desuden skal Rigsrevisionen foretage en stikprøvebaseret analyse af, hvordan de statslige projekter planlægges.

»Formålet med begge undersøgelsesspørgsmålene er primært at opnå læring om god praksis for beslutningsprocesser i forbindelse med statslige it-projekter,« skriver statsrevisorerne, der også fremlægger tre metoder til at kortlægge beslutningsprocesserne:

  • En stikprøvebaseret gennemgang og sammenligning af beslutnings- og planlægningsfasen for forskellige statslige it-projekter, herunder tidsforbrug og omkostninger (f.eks. interne ressourcer og ekstern konsulentbistand) 

  • En komparativ undersøgelse af statslige it-projekter med projekter, som er underkastet offentlige regler, f.eks. Kombit og/eller Udbetaling Danmark

  • En komparativ undersøgelse af statslige it-projekter med it-projekter, hvor der helt eller delvist er anvendt agil metode, og it-projekter med en mere 'traditionel' beslutningsproces, bl.a. omkring budgetprocessen.

Netop det sidste punkt – altså sammenligningen af agile og ikke-agile projekter – er løbende til diskussion, og mange steder i staten proklameres det ofte, at man gerne vil være så agil som muligt.

Det er i dag obligatorisk for alle statslige it-projekter at anvende Digitaliseringsstyrelsens projektmodel – og da den sidste år blev opdateret til en ny version, var det da også med udvidede muligheder for at bruge en agil metode.

Omvendt kritiseres den agile tilgang også i forbindelse med de helt store projekter som for eksempel Skatteministeriets nye inddrivelsessystem, PSRM.

»Det var ufornuftigt udelukkende at benytte sig af agil udvikling til det nye gældsinddrivelsessystem. Systemet er et eksempel på, at agil udvikling kan være direkte skadeligt i større projekter,« sagde professor emeritus Søren Lauesen fra IT-Universitetet til Version2 i september.

Beslutningsfasens betydning

Statsrevisorerne ønsker også en vurdering af de implikationer, beslutningsprocesserne i de statslige projekter har for kvalitet og målopfyldelse.

Rigsrevisionen skal blandt andet se nærmere på, om beslutningsfasens længde har indflydelse på projektets pris, og hvordan man sørger for, at projektet rent faktisk drager nytte af den viden, der frembringes i beslutningsfasen.

Rigsrevisionen har dog ifølge Statsrevisorerne ikke adgang til at kræve materiale udleveret fra de private leverandører, der har arbejdet på projekterne.

Herfra får undersøgelsen kun gavn af det materiale, der udleveres frivilligt.

Fem principper for statslige it-projekter

Fem principper er med til at sikre, at staten ikke igangsætter unødigt risikofyldte it-projekter.

De fem principper er:

1: Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.

2: Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.

3: Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.

4: Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.

5: Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.