Regioner: Kæmpe it-opgradering på hospitalerne overstået uden større problemer
Sundhedsplatformen

Foto : Hanne Kokkegård

Regioner: Kæmpe it-opgradering på hospitalerne overstået uden større problemer

Overgangen til det nye landspatientregister betød i weekenden administrativ undtagelsestilstand på hospitalerne i tre regioner. Blandt andet var Sundhedsplatformen nede i 16 timer, men ifølge regionerne gik den store it-manøvre efter planen.
Størstedelen af det danske sundhedsvæsen overgik i weekenden til en ny version af Landspatientregisteret, LPR3, der betyder, at personalet på alle danske sygehuse skal registrere deres arbejde på en ny måde.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Landspatientregisteret

Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet på de danske sygehuse.

Registeret indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk, som f.eks. viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.

Registeret er desuden kritisk, fordi det blandt andet danner grundlag for økonomisk afregning mellem regioner, stat og kommuner.

Den nye version, LPR3, skal blandt andet gøre data mere tilgængelige og anvendelige.

Den overordnede idé er, at man går fra 'kontakter' til 'forløb', og tanken er, at alle ydelser fra sundhedsvæsenet til en given patient, der vedrører samme behandling, knyttes sammen i et forløb.

Det skal give en mere retvisende datamæssig understøttelse af den kliniske praksis på sygehusene, gøre det muligt at adskille parallelle behandlingsforløb og forbedre monitoreringen af pakkeforløb og nationale kliniske retningslinjer.

Leverandøren er DXC, og udviklingsopgaven koster Sundhedsdatastyrelsen 41,9 millioner kroner.

Dermed bliver det betydeligt dyrere for regionerne at implementere LPR3, end det er for Sundhedsdatastyrelsen at få det udviklet.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Version2