Pilotprojekt i Næstved tester nyt digitaliseret og nedgravet affaldssystem

Foto : joca a/s

Pilotprojekt i Næstved tester nyt digitaliseret og nedgravet affaldssystem

Et digitalt feedback-system, nedgravede containere og tæt inddragelse af erhvervslivet skal bidrage til at få de tunge skraldebiler ud af Næstveds bymidte og skabe et mere harmoniseret affaldssystem. Det er visionen i et nyt pilotprojekt, der er støttet af EU’s Regionalfond, skriver Erhvervsstyrelsen.
I Næstved bymidte er et lille område med en radius på cirka 75 meter blevet udvalgt som arnested for et nyt affaldssystem, som på sigt kan blive udbredt til resten af byen og potentielt også andre danske byer. Projektet omfatter i første omgang fire nedgravede affaldscontainere og en papkomprimator, som skal benyttes af både private borgere og lokale erhvervsdrivende.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?