Økonomistyrelsen starter ny markedsdialog om it-system, der skal rydde op i statens tilskudspuljer

Foto : karn684, BigStock

Økonomistyrelsen starter ny markedsdialog om it-system, der skal rydde op i statens tilskudspuljer

I kølvandet på Britta Nielsen-sagen er Økonomistyrelsen i gang med forberedelserne til et it-projekt, der skal modernisere og forenkle området for statstilskud. Forud for et udbud indkalder styrelsen nu til markedsdialog.
Milliarder af kroner bliver hvert år udbetalt gennem mere end 400 tilskudspuljer fra forskellige statslige myndigheder, men systemerne er for uoverskuelige og uensartede.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Forløb for den nye markedsdialog

22. april: Økonomistyrelsen offentliggør udvalgte nye dele af udbudsmaterialet, som vedrører krav til modtagerregler/modtagergrupper. Materialet offentliggøres på Økonomistyrelsens hjemmeside.

28. april: Interesserede leverandører tilmelder sig markedsdialogen 28. april kl. 12:00.

29. - 30. april: Økonomistyrelsen kontakter interesserede leverandører og kalenderfastsætter markedsdialogmøder.

Frem til 4. maj forbereder leverandøren et skriftligt dialogoplæg med fokus på at minimere/imødegå risici ved systemunderstøttelse af modtagerregler/modtagergrupper.

5.- 7. maj afholdes et individuelt virtuelt markedsdialogmøde med hver tilmeldt leverandør. Mødet forventes at vare 90 minutter.

11. maj offentliggøres et sammenfattende og anonymiseret referat fra dialogmøderne på Økonomistyrelsens hjemmeside af hensyn til ligestilling i det efterfølgende EU-udbud.

Kilde: Økonomistyrelsen.

Nationalt Genom Center
Annonceret d. 26-05-2020
Aarhus Kommune
Annonceret d. 25-05-2020
Region Syddanmark
Annonceret d. 25-05-2020