Nyt sygesikringssystem ligger stille: 142 udestående fejl - og stadig ingen tidsplan

1 kommentar.  Hop til debatten
Regioner og kommuners nye it-system til administration af praksissektoren skulle have været klar i 2016. I dag ligger projektet stort set stille, fordi det offentlige ligger i fastlåst konflikt med leverandøren.
6. november 2019 kl. 05:02
errorÆldre end 30 dage

De danske regioner og kommuner har i årevis ventet på et nyt it-system til blandt andet udbetaling af honorarer til praksissektoren og udsendelse af nye sundhedskort.

Systemet hedder Praksys og skulle have været klar i 2016, men projektet har i lang tid været ramt af uoverskuelige forsinkelser og en fordyrelse på mere end 100 millioner kroner.

Læs også: Aktindsigt viser: Tidsplan og økonomi skrider for nyt sygesikringssystem

Som tidligere omtalt på DigiTech arbejder projektet lige nu uden tidsplan og endeligt overblik over økonomien på grund af en tilsyneladende uløselig konflikt med leverandøren, DXC.

Ugyldig test

Ifølge en statusrapport fra september måned, som DigiTech har fået aktindsigt i, er der i august og september gennemført en funktionel kravtest, som dog ikke anerkendes.

»Testen anerkendes ikke kontraktuelt, idet startkriterier ikke er opfyldt forud for igangsættelsen,« står der i rapporten, hvor man også kan læse, at der er fundet et større antal fejl, som ingen ved, hvornår bliver rettet.

»Der blev fundet i alt 369 fejl. Af disse er 192+51 blevet behandlet. Der udestår fortsat 125 fejl, der skal behandles af leverandøren (...) Projektet arbejder fortsat uden godkendt tidsplan, ligesom der ikke foreligger en tidsplan for behandling af de fundne fejl.«

Ud over de 125 resterende fejl fra den seneste test er der også 17 såkaldt ‘kritiske fejl’ fra tidligere tests, som mangler at blive løst. 

Netop de kritiske fejl er omdrejningspunktet for konflikten mellem det offentlige og leverandøren.

Kan ikke blive enige om konfliktløsning

Regioner og kommuner er dybt uenige med leverandøren, DXC, om, hvorvidt en række fejlrettelser er en del af projektets scope – eller om det eventuelt skal koste ekstra.

Læs også: Derfor ligger projektet stille: 17 kritiske fejl har lammet nyt sygesikringssystem

Der blev allerede i maj måned foreslået nedsættelse af et konfliktråd – og selvom man er blevet enige om, at et konfliktråd er nødvendigt, kan man ikke blive enige om, hvordan det skal fungere – hvorfor processen indtil videre ligger stille.

»Det er endnu ikke lykkes at blive enige om rammer og præmisser for konfliktrådets arbejde, hvorfor dette ikke er startet,« står der i den seneste statusrapport.

»Der er fortsat uenighed om løsningen af centrale fejl trods afholdelse af flere ekstraordinære leverandørstyregruppemøder.«

Utilstrækkelig kontrol

Indtil Praksys-projektet munder ud i et færdigt system, må regioner, kommuner og praktiserende læger køre videre med det gamle system, Notus, der i øvrigt også leveres af DXC.

Det nye system skal blandt andet give regionerne bedre mulighed for at kontrollere, om de regninger, de modtager fra læger, fysioterapeuter og andre praktiserende sundhedspersoner, rent faktisk svarer til de ydelser, der leveres.

Den kontrol er i dag utilstrækkelig – noget som Rigsrevisionen kritiserede i en beretning helt tilbage i 2012.

»De nuværende rammer giver ikke regionerne tilfredsstillende muligheder for at kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren,« hedder det i beretningen.

»Der er tale om et system, som er baseret på tillid til, at yderne indberetter de ydelser, der er givet, og regionerne kan ikke kontrollere, om udbetalingen af honorar til yderne modsvarer den ydelse, borgeren har modtaget.«

Systemet skal også bruges i forbindelse med udstedelse af nye sundhedskort i kommunerne, ligesom det skal styrke mulighederne for at følge med i, hvordan borgernes medicinforbrug udvikler sig.

PRAKSYS

Praksys er det første projekt i Danmark, hvor alle regioner og kommuner er gået sammen om udvikling af et it-system, som skal understøtte praksissektoren.

Løsningen skal bruges af alle regioner og kommuner, og som vil blive driftet i fællesskab.

Praksys skal understøtte afregning mellem praksissektoren og regionerne og får desuden brugergrænseflader i forhold til borgerens valg af læge og udstedelse af nye sundhedskort i kommunerne.

Leverandøren af den nye løsning er DXC (tidligere hed CSC Scandihealth A/S).

DXC står i øvrigt også for det nuværende system, Notus.

Praksys skulle have været klar i 2016, men er ramt af forsinkelser.

Leverandøren har ikke kunnet levere en realistisk tidsplan, og projektet står nu uden godkendt tidsplan.

Derfor kan hverken kommuner eller regionerne redegøre for projektets fulde økonomi.

I oktober måned 2018 kom det frem, at det var nødvendigt at tilføre 112 millioner kroner til budgettet i forhold til det oprindelige for at holde projektet kørende.

Dermed er budgettet indtil videre oppe på 276 millioner kroner.

Kunden og leverandøren er uenige om, hvem der har ansvar for rettelse af centrale fejl i systemet, og det har forsinket projektet betydeligt.

Der er på kundens vegne nedsat et konfliktråd.

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.
settingsDebatindstillinger
#1
Jan Heisterberg
6. november 2019 kl. 11:08

Det er jo på alle måder en skrækkelig historie, som føjer sig til gyseren om offentlige it-projekter.

Hvad der imidlertid OGSÅ er bemærkelsesværdigt er, at dette projekt har unddraget sig samme bevågenhed som Statens it-projekter har. Tydeligvis indgår det ikke i portefølgen hos Statens It-råd, hvor en nyelig rapport fra september også en en rigtig gyser.

Kan det virkelig være rigtigt, forsvarligt og acceptabelt, at store it-projekter, som dette unægteligt er (kr.276 mio - se herunder), falder ved siden af et etableret "kontrol-system" og bare lever (dør) i det skjulte ? Kommer pengene ikke fra offentlige kasser ?

Hvor mange ANDRE dødsyge projekter ligger skjult og måske i skrig-rød status ?

P.S.: I december 2018 skriver version2.dk: »Ved en fortsættelse af Praksys.dk-projektet baseret på den reviderede plan vil det samlede reviderede projektbudget inkl. en risikobuffer på 25 mio. kr. udgøre 276 mio. kr., svarende til en forøgelse af projektbudgettet med 112 mio. kr. Region Sjællands andel af budgetforøgelsen udgør ca. 15 mio. kr.« Se https://www.version2.dk/artikel/forsinket-sygesikringssystem-bliver-100-millioner-kroner-dyrere-1086955

Ved at Google "praksys" se ganske mange andre, og tidligere, artikler. Samlingen får Halloween til at ligne et eventyr.