Nyt sygesikringssystem ligger stille: 142 udestående fejl - og stadig ingen tidsplan

Foto : Version2

Nyt sygesikringssystem ligger stille: 142 udestående fejl - og stadig ingen tidsplan

Regioner og kommuners nye it-system til administration af praksissektoren skulle have været klar i 2016. I dag ligger projektet stort set stille, fordi det offentlige ligger i fastlåst konflikt med leverandøren.
De danske regioner og kommuner har i årevis ventet på et nyt it-system til blandt andet udbetaling af honorarer til praksissektoren og udsendelse af nye sundhedskort. Systemet hedder Praksys og skulle have været klar i 2016, men projektet har i lang tid været ramt af uoverskuelige forsinkelser og en fordyrelse på mere end 100 millioner kroner.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
PRAKSYS

Praksys er det første projekt i Danmark, hvor alle regioner og kommuner er gået sammen om udvikling af et it-system, som skal understøtte praksissektoren.

Løsningen skal bruges af alle regioner og kommuner, og som vil blive driftet i fællesskab.

Praksys skal understøtte afregning mellem praksissektoren og regionerne og får desuden brugergrænseflader i forhold til borgerens valg af læge og udstedelse af nye sundhedskort i kommunerne.

Leverandøren af den nye løsning er DXC (tidligere hed CSC Scandihealth A/S).

DXC står i øvrigt også for det nuværende system, Notus.

Praksys skulle have været klar i 2016, men er ramt af forsinkelser.

Leverandøren har ikke kunnet levere en realistisk tidsplan, og projektet står nu uden godkendt tidsplan.

Derfor kan hverken kommuner eller regionerne redegøre for projektets fulde økonomi.

I oktober måned 2018 kom det frem, at det var nødvendigt at tilføre 112 millioner kroner til budgettet i forhold til det oprindelige for at holde projektet kørende.

Dermed er budgettet indtil videre oppe på 276 millioner kroner.

Kunden og leverandøren er uenige om, hvem der har ansvar for rettelse af centrale fejl i systemet, og det har forsinket projektet betydeligt.

Der er på kundens vegne nedsat et konfliktråd.