Nye EU-toldregler sender Skatteministeriet ud i kæmpe it-udbud på 600 millioner kroner

Foto : Gopixa / Bigstock

Nye EU-toldregler sender Skatteministeriet ud i kæmpe it-udbud på 600 millioner kroner

Skatteministeriet skal i de kommende år implementere den nye toldforordning fra EU. Det betyder it-udskiftninger i milliardklassen, og efter at have udskudt det i flere måneder, går Skat nu i luften med et kæmpe udbud på en ny platform til blandt andet import og eksport.

Skatteministeriet står over for en gigantisk it-udskiftning på toldområdet, og en række centrale systemer skal moderniseres eller erstattes for, at Danmark kan leve på til den nye toldforordning fra EU (EUTK).

De danske skattemyndigheder er efter eget udsagn kommet alt for sent i gang med opgaven, men nu har Udviklings- og Forenklingsstyrelsen taget et afgørende skridt i retning af at implementere EUTK.

Styrelsen har nemlig lanceret et kæmpe udbud på en ny it-platform, der skal bringe de danske told-systemer på niveau.

Den 10-årige kontrakt vurderes at have en værdi på 600 millioner kroner, og de danske skattemyndigheder kræver ifølge udbudsmaterialet hyldevare, der er i brug i et andet EU-land, som også skal leve op til forordningens krav.

»Kundens strategi er, at den fremtidige løsning skal være baseret på eksisterende standard-software i form af et 'declaration management-system', som er i brug i andre EU-lande for at understøtte compliance på import, eksport og transit-processer for at minimere både risici og tidshorisont for projektet,« skriver Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

25 integrationer

EUTK betyder, at alle toldprocesser i alle EU-lande skal digitaliseres, og forordningen kommer til at medføre omfattende it-ændringer både centralt i EU og i de enkelte medlemslande.

Det skyldes, at EUTK i væsentligt omfang ændrer og stiller nye krav til de data, der skal anvendes i systemerne, og Ifølge en orientering til Folketingets Skatteudvalg kommer EUTK til at have betydning for 19 it-systemer i det danske skattevæsen.

Implementeringen kompliceres af, at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles systemer.

Læs også: Inden stort EU-udbud: Danske toldsystemer har lange svartider og mange nedbrud

Den kommende danske løsning, der nu er i udbud, skal af samme årsag kunne spille sammen med en lang række systemer både nationalt og internationalt.

»Løsningen skal både kunne integreres med EU-systemer samt adskillige nationale systemer i det danske skattevæsen og andre relevante systemer. I den indledende del af dette udbud skal der implementeres 25 integrationer, hvoraf 6 af dem er integrationer til EU-hostede toldsystemer, og resten er til nationale systemer,« hedder det i udbuddet.

Ramt af tidlig digitalisering

Danmark er som bekendt blandt de mest digitaliserede lande i verden.

Men som DigiTech tidligere har beskrevet, ser det ud til at give bagslag i forbindelse med implementeringen af EUTK.

Læs også: Tidlig digitalisering giver bagslag: Danmark rammes hårdt af milliarddyr it-udskiftning på toldområdet

»Danmark digitaliserede store dele af toldprocesserne tidligt sammenlignet med andre EU-medlemsstater, hvilket bevirker en lavere grad af fleksibilitet i systemlandskabet,« hedder det i et såkaldt review af Skatteministeriets model for implementering af EUTK, som Boston Consulting Group har foretaget.

»På grund af teknologialder og lav fleksibilitet i datamodellen i flere af de danske toldsystemer, kræves der større systemerstatning end i medlemsstater med mere fleksible og moderne systemer.«

I marts vurderede Skatteministeriet i en orientering til Folketingets Skatteudvalg, at it-understøttelsen af EUTK kommer til at koste langt over en milliard kroner.

Prøv DigiTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
NY TOLDFORORDNING

DigiTech har fået økonomisk støtte fra Europa-nævnet til at sætte journalistisk fokus den nye toldforordning fra EU - EUTK.

Vi dækker forordningen intensivt, fordi implementeringen af den er ved at udvikle sig til et af de største offentlige it-projekter i Danmark - samtidig med at det hele tiden skal koordineres med den nye EU-lovgivning på toldområdet.

Forordningens krav betyder en massiv it-udskiftning hos det danske skattevæsen, og en lang række centrale systemer skal udskiftes eller justeres.

De samlede udgifter er endnu ikke kendte, men det er afklaret, at der bliver tale om et it-projekt i milliardklassen.

Deadline for it-understøttelsen af de nye europæiske toldregler hedder 2025.

Du kan finde hele DigiTechs tema om EUTK, der løbende bliver opdateret med nye artikler, her

EUTK

Toldområdet er reguleret fra EU, og i oktober 2013 vedtog EU et nyt toldkodeks (EUTK). EUTK trådte i kraft trinvist fra den 1. maj 2016 og frem mod udgangen af 2020, hvor EUTK oprindeligt skulle være fuldt implementeret og it-understøttet.

Den tidsplan er dog skredet, og p.t. forhandles der på EU-niveau om at udskyde deadline.

EUTK indebærer omfattende ændringer af regler, processer og særligt tilhørende it-systemer på toldområdet i EU, bl.a. fordi EUTK i væsentligt omfang ændrer og stiller nye krav til de data, der skal anvendes i systemerne.

Implementeringen kompliceres af, at tolden skal køre stabilt '24-7', og at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles it-systemer.

Implementeres det nye toldsystem ikke, risikerer danske virksomheder at blive afskåret fra at handle både på det europæiske marked og med lande uden for EU.

Opgaven er tidligere blevet vurderet til at koste Skat op mod to milliarder kroner, men der er stadigvæk store usikkerheder om den danske økonomi i projektet.

Den seneste vurdering fra Skatteministeriet er, at regningen kommer til at runde 1,3 milliarder kroner.

ODENSE KOMMUNE
Annonceret d. 17-09-2021
Brønderslev Kommune
Annonceret d. 15-09-2021
I/S Amager Ressourcecenter
Annonceret d. 14-09-2021
Økonomistyrelsen
Annonceret d. 08-09-2021