Ny it-krise i SKAT: Budgettet eksploderer med 146 procent i kriseramt moms-system

Foto af Morten Bødskov.
Illustration: Skatteministeriet. Se større version
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet udvikler i øjeblikket et it-system, der skal implementere nye EU-regler for moms i dansk lovgivning. Projektet er dog i krise, og budgettet er eksploderet fra knap 250 millioner til mere end 600 millioner kroner, indtil videre.
20. maj 2021 kl. 09:15
errorÆldre end 30 dage

Den danske skatteforvaltning er hårdt ramt på it-fronten, og nu truer endnu en krise.

Ved siden af det nye inddrivelsessystem, der skal afløse det kuldsejlede EFI, og det forsinkede og fordyrede ejendomsvurderingsprojekt, arbejder man blandt andet på at implementere nye moms-regler fra EU med deadline 1. juli i år.

Det kræver et nyt it-system at efterleve reglerne, og budgettet i projektet er eksploderet mellem hænderne på Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), der er ansvarlig for systemet.

Version2 har fået indsigt i fortrolige dokumenter om projektet, og her kan man læse, at projektet løb tør for penge i slutningen af april, og at man nu regner med at skulle bruge mere end 600 millioner kroner.

»Projektet estimerer med, at de samlede projektudgifter forventes at stige med 360,3 mio. kr. fra 247,0 mio. kr., som projektet blev baselinet på i It-rådets portefølje, og til i dag at udgøre 607,3 mio. kr., svarende til en stigning på 146 pct,« står der i et brev fra Statens It-råd, der fører tilsyn med statens store it-projekter.

Fordyrelsen begrundes blandt andet med, at man undervejs i projektet har opdaget, at man er nødt til at udvikle et nyt modul til at modtage betalinger, ligesom der også refereres til en generel underestimering af udgifterne, ændrede forudsætninger og nedsat produktivitet på grund af corona-pandemien.

Risikerer dansk traktatbrud

De nye momsregler er en dansk implementering af den såkaldte e-handelspakke fra EU, og der er således ingen vej udenom. Reglerne skal efterleves fra 1. juli, og systemet skal virke - ellers kan det ende i et dansk traktatbrud.

Udover “bare” at implementere reglerne er ideen med det nye system også, at moms-området skal effektiviseres.

Med de nye regler skal danske virksomheder betale moms i det EU-land, de sælger en given vare til. Men de kan registrere sig i og indberette til det nye danske it-system i stedet for at skulle registrere sig i alle de EU-lande, de sælger til, hvorefter det danske skattevæsen fordeler pengene.

Mangler central automatisering

Systemet skal desuden understøtte mere automatisering af sagsgange, så den enkelte skatte-medarbejder kan håndtere flere sager og virksomheder.

Men den automatisering kommer på grund af tidspres ikke til at være en del af løsningen fra 1. juli.

»Projektet redegjorde for, at der efter ibrugtagelsen d. 1. juli 2021 vil være en række processer, som håndteres manuelt i en interimsperiode, indtil en øget automatiseringsgrad vil være færdigudviklet og implementeret,« skriver Statens It-råd i et brev.

I grundlaget for projektet beskriver Skatteministeriet ellers, at netop automatiseringen er meget vigtig.

»Det er afgørende for sagsbehandlingen, idet der forventes en stor stigning i antallet af virksomheder, der anvender løsningen.«

Men de afgørende forbedringer kommer altså ikke med ved deadline.

Og i en intern projektrapport fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen kan man læse, at der ved udgangen af april stadig var betydelige usikkerheder knyttet til den minimums-version af løsningen, der skal være klar 1. juli.

»Der implementeres mange stabiliserende og kvalitetssikrende tiltag i scopet for den kommende release, men erfaringer viser, at det tager noget tid at se effekten af disse tiltag. Der er dermed en risiko for, at vi ikke har kontrol over den kvalitet, der bliver releaset, hvilket kan afføde en større fejlmængde end forventet,« står der.

Vil kræve svar fra ministeren

Skatteministeriet meldte helt tilbage i februar ud, at projektet var i problemer, men projektets økonomi har hele tiden været stemplet som fortrolig.

Og netop tallenes størrelse falder it-ordfører Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF for brystet.

»Det er voldsomt. Jeg ser med stor bekymring på, at prisen vokser så meget. Hos SF har vi tidligere sagt, at man bør lave en it-havarikomission for at blive klogere på, hvor fejlene sker, når det går så galt, som det gør i denne type sager. Og det mener jeg stadig er en gangbar løsning,« siger hun til Version2.

»Jeg synes, at dette her rejser en række spørgsmål til ministeren. Vi har brug for at vide detaljeret, hvad der er gået galt, og det vil jeg bede ministeren om at redegøre for.«

Hvem har ansvaret?

Version2 ville gerne have spurgt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvorfor projektet bliver så meget dyrere end forventet, hvem der har ansvar for underestimeringen, og om man kan garantere, at projektet ikke bliver endnu dyrere end de indtil videre 607 millioner kroner.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen henviser til Skatteministeriet og skatteministeren.

Version2 har også spurgt Skattestyrelsen, der skal bruge systemet, hvad den manglende automatisering kommer til at betyde for sagsbehandlingen på momsområdet. Skattestyrelsen henviser til Skatteministeriet.

Version2 har bedt Skatteminister Morten Bødskov (S) om et interview om sagen. Ministeriet oplyser, at ministeren ikke vil kommentere projektets økonomi konkret, da tallene officielt er fortrolige.

Derudover er ministeren ikke vendt tilbage på Version2s henvendelse inden deadline for denne artikel.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.