Ministerier kæmper med nye krav om digitaliseringsklar lovgivning

Foto : AndreyPopov / Bigstock Photo

Ministerier kæmper med nye krav om digitaliseringsklar lovgivning

En ny rapport fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at flere ministerier har vanskeligt ved at leve op til kravene om digitaliseringsklar lovgivning. Det er særligt kravet om at beskrive konsekvenserne af nye lovforslag, der volder problemer i ministerierne.
Flere ministerier har svært ved at leve op til de krav, der skal sikre, at danske love er enkle og klare og tager hensyn til det digitale samfund. Det viser en ny årsrapport fra Digitaliseringsstyrelsen, som tager temperaturen på, hvordan det går med at at gøre lovgivningen i Danmark digitaliseringsklar.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
De syv principper for digitaliseringsklar lovgivning

Enkle og klare regler: Lovgivningen skal være enkel og klar, så den er let at forstå for borgere og virksomheder samt let at administrere.

Digital kommunikation: Lovgivningen skal understøtte, at der kan kommunikeres digitalt med borgere og virksomheder.

Muliggør automatisk sagsbehandling: Lovgivningen skal understøtte, at administrationen af lovgivningen kan ske helt eller delvist digitalt og under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.

Sammenhæng på tværs: Begreber og data skal genbruges på tværs af myndigheder. Hvis der allerede findes data, som understøtter lovens begreber, bør lovgivningen udfordrmes, så det bliver muligt at anvende disse data.

Tryg og sikker datahåndtering: Tekniske løsninger skal bygges på en måde, så alle led i administrationen understøtter en sikker og tryg datahåndtering, og at der sikres transparens i den offentlige datahåndtering.

Anvendelse af offentlige infrastruktur: Offentlige myndigheder skal anvende eksisterende offentlig it-infrastruktur, så der sikres størst muligt genbrug og sammenhæng på tværs.

Forebygger snyd og fejl: Lovgivningen skal udformes, så den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen.

Undersøgelse af konsekvenser

Aftalen om digitaliseringsklar lovgivning stiller krav til, at konsekvenserne af ny lovgivning skal vurderes. Der er fire elementer, som skal undersøges.

It-styring og risiko: Hvad er konsekvenserne i forhold til eksisterende it-systemer, kræves der udvikling af nye og indebærer det væsentlige risici fx i forhold til, hvornår lovgivningen kan træde i kraft?

Organisatoriske forhold: Er der væsentlige ændringer i forhold til organisering og kompetencedeling mellem myndigheder, og er der risici forbundet hermed?

Databeskyttelse: Er lovgivningen og den foreslåede administration af loven i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen? Er der taget de rette forholdsregler ved eventuel datadelen og udveksling af data mellem offentlige myndigheder?

Betydning for borgerne: Bidrager lovgivningen til større gennemsigtighed, bedre tilgængelighed for borgere og virksomheder samt en mere ensartet sagsbehandling? Sikres det, at digitaliseringen respekterer borgernes rettigheder i national lovgivning?

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen.

DR
Annonceret d. 01-04-2020
DR
Annonceret d. 31-03-2020
FREDERIKSBERG KOMMUNE
Annonceret d. 31-03-2020
Skatteforvaltningen
Annonceret d. 31-03-2020