Midt i brexit: Sådan håndterer briterne stor it-udskiftning, der også rammer Danmark

Foto : Alena K. / Bigstock

Midt i brexit: Sådan håndterer briterne stor it-udskiftning, der også rammer Danmark

Når et storstilet migreringsprojekt for et toldsystem med integration til en række eksterne systemer rammes af uforudsete politiske begivenheder, så kommer der fuldt blus på advarselslamperne.
Brødtekst

Da briterne gik til valgurnerne 23. juni 2016 for at stemme om fortsat medlemskab af EU, var det britiske skattevæsen i fuld gang med at implementere et nyt toldsystem.

HMRC, eller Her Majesty's Revenue and Customs, som er det fulde royalt-klingende navn for britisk Skat, var halvvejs gennem et femårigt udviklingsprojekt for det nye system Customs Declaration Services (CDS). CDS skulle erstatte det gamle toldsystem ved navn CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight), der godt nok havde et mere mundret navn, men var det kommende CDS teknisk underlegent.

System fra 1989

CHIEF's oprindelse strækker sig helt tilbage til slut-80'erne, nærmere bestemt 1989, da British Telecom udviklede systemet til HMRC. Der er tale om et omfattende system, der består af flere delsystemer. Et af hovedsystemerne i CHIEF er The Import Export System (IES), der indeholder omkring 4 millioner linjer COBOL-kode.

Hvor CHIEF kunne håndtere 60 millioner tolddeklarationer om året, blev CDS' kapacitet planlagt til at kunne processere 150 millioner transaktioner per år. Samtidig blev CDS designet til at leve op til EU's nye toldforordning, EUTK, der, som DigiTech tidligere har beskrevet, også betyder stor it-udskiftning i Danmark.

Læs også: Tidlig digitalisering giver bagslag: Danmark rammes hårdt af milliarddyr it-udskiftning på toldområdet

Med større kapacitet og overholdelse af EUTK ville CDS kunne håndtere import og eksport af varer til og fra Storbritannien i lang tid fremover, var forventningen i slutningen af 2013, da CDS-projektet blev sat i gang.

Men forventninger har det med at blive ramt af virkeligheden.

I dette tilfælde en virkelighed, som indtraf dagen efter den britiske EU-afstemning.

Femdobbelt antal tolddeklarationer

Når Storbritannien efter alt at dømme forlader EU 31. oktober, vil det medføre, at antallet af tolddeklarationer vil vokse voldsomt, hvilket betyder, at ingen af de to systemer vil kunne håndtere det alene.

Derfor er levetiden for CHIEF blevet forlænget endnu en gang, og det 30 år gamle system har fået et skud steroider i form af en opgradering, så det kan hjælpe med til at håndtere den kommende kraftige forøgelse af nødvendige tolddeklarationer.

Som det hedder i en rapport fra National Audit Office, den britiske pendant til Rigsrevisionen, fra februar i år: »HMRC har været nødsaget til at opgradere CHIEF for at forøge dets kapacitet så det kan håndtere den estimerede femdobbelte forøgelse i tolddeklarationer i tilfælde af en ‘no deal’.«

I dag kører de to systemer da også parallelt, og CHIEF har langt de fleste brugere, da CDS stadig mangler en del finpudsning.

Søges: Hjælp til færdigudvikling

Det blev understreget 1. juli i år, da HMRC søgte en partner til at færdiggøre CDS-infrastrukturen.

Den eksterne partner skal blandt andet sørge for at etablere en support-infrastruktur for CDS med logning, monitorering og alerts, så årsager til fejl kan identificeres. Partneren skal også sørge for værktøjer til Continouous Integration/Delployment samt etablere et automatiseret test-setup for CDS.

Endelig er performanceoptimering også del af den £3 millioner store kontrakt, som kommer til at løbe over to år med start 15. august i år.

Gul/rød risiko

HMRC skriver i udbuddet, at der indtil videre kun er et begrænset antal brugere på CDS-systemet, hvilket sammen med behov for performanceoptimering og et endnu ikke etableret automatisk test-setup tyder på, at CDS ikke er produktionsklar.

Den vurdering deles eksempelvis af Infrastructure and Projects Authority, som i forrige måned udgav sin årlige rapport om fremdriften og risikoprofilen for væsentlige infrastruktur-projekter i UK.

Status for det indtil videre knap 2 milliarder kroner (226,33 mio. pund) store projekt er markeret som en stor risiko med en gul/rød farvemarkering, hvilket er den næsthøjeste risikoprofil, kun overgået af projekter med en rød markering.

EU's nye toldkodeks

Som Digitech tidligere har beskrevet, så har Danmark udskudt tilpasningen af sine toldsystemer til EU's nye toldforordning. Et udbud af en dansk løsningsmodel for EUTK var oprindeligt planlagt til at finde sted i juni, men er nu udskudt til september.

I alt 19 forskellige it-systemer i Skat vil blive berørt af ændringerne, og det er en opgave, som skønnes at koste over en milliard kroner og vurderes at være en større opgave end det nye inddrivelsessystem, PSRM, og ejendomsvurderingssystemet.

Læs også: Skat udskyder udbud på modernisering af toldsystemer: Deadline for milliardprojekt nærmer sig

Hvis det er nogen trøst for de danske skattemyndigheder, så har britiske HMRC en langt større opgave foran sig.

Foruden CHIEF og CDS er der, ligesom i Danmark, en række andre systemer, som er integreret med hovedsystemerne og dermed kræver ændringer. En stor udfordring for HMRC er, at nogle af de systemer er EU-systemer.

Adgang til 20 EU-systemer fjernes

Den britiske parlamentskomite European Scrutiny, som gransker konsekvenserne af det britiske valg om at forlade EU, udgav rapporten 'EU support for customs authorities 2021–27' i januar i år.

Her skriver komiteen blandt andet:

»Regeringen og EU-Kommissionen blev i juni 2018 enige om en gradvis ende på UK's anvendelse af og adgang til 20 ‘netværk, informationssystemer og databaser’ på EU-niveau som er relaterede til told og omfatter NCTS og EU's Import og Eksport-Kontrolsystemer … Hvis der ikke laves en udtrædelsesaftale, kan UK miste adgangen fra den ene dag til den anden.«

DigiTech arbejder på at få et opfølgende interview med European Scrutiny-komiteen om, hvad det vil betyde for UK at miste adgangen til de 20 EU-systemer.

Prøv DigiTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
NY TOLDFORORDNING

DigiTech har fået økonomisk støtte fra Europa-nævnet til at sætte journalistisk fokus den nye toldforordning fra EU - EUTK.

Vi dækker forordningen intensivt, fordi implementeringen af den er ved at udvikle sig til et af de største offentlige it-projekter i Danmark - samtidig med at det hele tiden skal koordineres med den nye EU-lovgivning på toldområdet.

Forordningens krav betyder en massiv it-udskiftning hos det danske skattevæsen, og en lang række centrale systemer skal udskiftes eller justeres.

De samlede udgifter er endnu ikke kendte, men det er afklaret, at der bliver tale om et it-projekt i milliardklassen.

Deadline for it-understøttelsen af de nye europæiske toldregler hedder 2025.

Du kan finde hele DigiTechs tema om EUTK, der løbende bliver opdateret med nye artikler, her

Viborg Kommune
Annonceret d. 24-09-2021
Aalborg Forsyning, Holding A/S
Annonceret d. 22-09-2021
Herning Kommune
Annonceret d. 22-09-2021
KL // CVR:62547413
Annonceret d. 21-09-2021