Ledelse af digitalisering i et narrativt perspektiv

For at lykkes med digitaliseringsprojekter skal lederen sikre, at fortællingen om projektet både bliver meningsskabende, involverer alle og får alle fortællinger i spil. Få her et bud på, hvordan du kan lede digitalisering ud fra en narrativ tilgang.
Narrativ ledelse handler om, hvordan organisationens fortællinger påvirker den enkeltes meningsskabelse, tanker, overvejelser og blik for både muligheder og begrænsninger indenfor handlerummet. Der er tale om de fortællinger, man hører i hverdagen. Fortællinger om det svære og om det der lykkes, og de fortællinger der løbende skabes i fællesskab.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?