Krav fra EU førte til udskiftning af it-system: Derfor skal Rigspolitiet have nyt våbenregister

Foto : Rigspolitiet

Krav fra EU førte til udskiftning af it-system: Derfor skal Rigspolitiet have nyt våbenregister

Rigspolitiet skal pensionere et eksisterende våbenregister og anskaffe sig et nyt for at leve op til krav fra EU. It-projektet skal give en øget digitaliseret kontakt med borgerne og gøre det muligt for politiet at lave bedre våbenregistrering og dataudveksling mellem EU-landene.
Da EU-Parlamentet besluttede at ændre i det såkaldte tredje våbendirektiv i 2017, fik det it-mæssige konsekvenser hos Rigspolitiet i Danmark. Ændringerne stillede nye krav til den måde, som myndighederne i EU registrerer og holder overblik over private borgeres våben på. Det satte Rigspolitiets eksisterende våbenregister skakmat, og myndigheden måtte derfor gå i gang med at anskaffe et nyt it-system til registrering af våben.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?