Inden stort EU-udbud: Danske toldsystemer har lange svartider og mange nedbrud

Foto : Europa.eu

Inden stort EU-udbud: Danske toldsystemer har lange svartider og mange nedbrud

De eksisterende danske toldsystemer rammes ofte af nedbrud, men systemerne opgraderes ikke, da de skal erstattes af nye systemer i stort EU-projekt. Det er uklart, hvornår nye systemer er klar, men det vil tage år.

Tre gange om året mødes repræsentanter fra erhvervslivet og toldmyndighederne i Toldkontaktudvalget, hvor der drøftes toldrelaterede emner med betydning for danske shippingfirmaer, transportvirksomheder, speditører og andre virksomheder involveret i eksport og import af varer.

Et fast punkt på dagsordenen er 'Status for driftsafviklingen i Toldstyrelsens it-systemer'.

Igennem flere år har et lige så fast punkt været, at der diskuteres lange svartider og nedbrud.

Der refereres ofte til »længere svartider« især i forbindelse med Eksport-systemet, ligesom der refereres til driftsforstyrrelser.

Utilfredse erhvervsorganisationer

Som alle driftsfolk ved, kan man ikke gardere sig mod små forstyrrelser, men problemerne med de danske toldsystemer skaber tilsyneladende store problemer for virksomheder.

I et mødereferat fra september 2017 hedder det blandt andet:

»Erhvervsorganisationerne gjorde opmærksom på, at IT-problemstillingerne, som i SKATs fremstilling kunne lyde små, har stor indflydelse på deres hverdag.«

Senere i referatet er det Dansk Skibsleverandør Forening, der klager sin nød på brancheorganisationens medlemmers vegne: »... der er mange IT-nedbrud, som gør, at de ikke kan få hverdagen til at hænge sammen.«

Problemerne eksisterer stadig den dag i dag, og en anden erhvervsorganisation, Danske Speditører, melder også, at toldsystemerne gør hverdagen meget besværlig for dens medlemmer.

»Vores medlemmer er smaskirriterede over, at systemerne er nede så ofte og så længe. Godt nok er der nogle nødprocedurer, som kan anvendes, men det kræver ekstra meget arbejde for speditørerne at få afsluttet de sager, der er blevet oprettet under nødproceduren. 

De nuværende systemer er så skrøbelige og har ikke den store kapacitet, så indtastninger med mange produktlinjer på én gang får systemerne til at crashe, og så må speditørerne og andre så starte forfra,« siger Henrik Beck, politik- og kommunikationschef hos Danske Speditører.

Daglange nedbrud

Ser man på driftsmeddelelser og status på toldsystemer, kan man eksempelvis se, at der i slutningen af april 2019 var en række hændelser, der gav lange svartider og nedbrud, hvor filoverførsler til toldsystemerne Manifest og ICS ikke var muligt i flere dage, ligesom der fortsat var problemer med import/eksport i starten af maj.

Meldingen fra Toldstyrelsen er, at man forsøger at minimere ventetiden for filoverførsler ved at komprimere datafilerne, men der bliver ikke tale om at opgradere de eksisterende systemer her og nu.

Som DigiTech tidligere har beskrevet, står de danske toldsystemer nemlig over for en ordentlig overhaling i forbindelse med tilpasningen til det nye EU toldkodeks, EUTK.

Projektet betegnes som et af statens største it-projekter nogensinde.

Det bliver værre

Imens må brugerne af de danske toldsystemer indstille sig på ventetider og nedbrud i arbejdet med toldsystemerne. Ifølge Henrik Beck bliver det værre, som tiden går.

»Det har stået på i de fire et halvt år, jeg har været hos Danske Speditører. Så vidt jeg kan bedømme, er det i den periode gået fra slemt til værre,« siger Henrik Beck.

Ud over ændringen af selve toldsystemerne vil erhvervsorganisationernes medlemmers egne it-systemer også skulle ændres, men omfanget af de ændringer er ukendte, da specifikationerne for de nye toldsystemer endnu ikke er på plads.

Tilretning af virksomheders it

I forbindelse med det seneste møde i Toldkontaktudvalget 11. september stillede brancheorganisationen DIKO (Dansk International Kurér Organisation) et spørgsmål om den generelle status for EUTK og bad om at få fremlagt Toldstyrelsens tekniske specifikationer. 

I spørgsmålet fra DIKO hedder det blandt andet: »DHL (og givetvis resten af branchen) har brug for 18-24 måneder fra den dag, specifikationerne modtages, til en endelig implementering i egne systemer er på plads til at imødekomme de nye krav.«

Som DigiTech kunne rapportere for nylig, forventes det, at de nationale toldsystemer senest er på plads i 2022, men ifølge nye oplysninger kan den deadline skride yderligere til 2023.

Prøv DigiTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
NY TOLDFORORDNING

DigiTech har fået økonomisk støtte fra Europa-nævnet til at sætte journalistisk fokus den nye toldforordning fra EU - EUTK.

Vi dækker forordningen intensivt, fordi implementeringen af den er ved at udvikle sig til et af de største offentlige it-projekter i Danmark - samtidig med at det hele tiden skal koordineres med den nye EU-lovgivning på toldområdet.

Forordningens krav betyder en massiv it-udskiftning hos det danske skattevæsen, og en lang række centrale systemer skal udskiftes eller justeres.

De samlede udgifter er endnu ikke kendte, men det er afklaret, at der bliver tale om et it-projekt i milliardklassen.

Deadline for it-understøttelsen af de nye europæiske toldregler hedder 2025.

Du kan finde hele DigiTechs tema om EUTK, der løbende bliver opdateret med nye artikler, her

EUTK

Toldområdet er reguleret fra EU, og i oktober 2013 vedtog EU et nyt toldkodeks (EUTK). EUTK trådte i kraft trinvist fra den 1. maj 2016 og frem mod udgangen af 2020, hvor EUTK oprindeligt skulle være fuldt implementeret og it-understøttet.

Den tidsplan er dog skredet, og p.t. forhandles der på EU-niveau om at udskyde deadline.

EUTK indebærer omfattende ændringer af regler, processer og særligt tilhørende it-systemer på toldområdet i EU, bl.a. fordi EUTK i væsentligt omfang ændrer og stiller nye krav til de data, der skal anvendes i systemerne.

Implementeringen kompliceres af, at tolden skal køre stabilt '24-7', og at it-systemerne skal udvikles op imod en fælleseuropæisk regulering med tilhørende fælles it-systemer.

Implementeres det nye toldsystem ikke, risikerer danske virksomheder at blive afskåret fra at handle både på det europæiske marked og med lande uden for EU.

Opgaven er tidligere blevet vurderet til at koste Skat op mod to milliarder kroner, men der er stadigvæk store usikkerheder om den danske økonomi i projektet.

Den seneste vurdering fra Skatteministeriet er, at regningen kommer til at runde 1,3 milliarder kroner.