Fremtiden er en datadrevet offentlig sektor

»Hvor hurtigt kan vi komme i gang, og hvor langt kan vi komme med insisteren på automatisering og brug af standardløsninger? Det burde være spørgsmål, alle direktører i styrelser og forvaltninger stiller, når oplæg til it-investeringer fremlægges,« skriver Maria Hald, direktør for Public Sector i Microsoft Danmark.
Brødtekst

Den danske offentlige sektor er anerkendt for dens høje grad af digitalisering til gavn for både borgere og myndigheder. Men vi er ikke kommet sovende til den position, og det kræver en kontinuerlig indsats at fortsætte den offentlige digitalisering og dermed høste de mange fordele, som nye teknologier rummer.

I Microsoft følger vi meget nøje den digitale udvikling i den danske offentlige sektor, mens vi samtidig spotter internationale teknologitendenser og trends, der kan hjælpe til at skabe endnu bedre borgerservice og frigøre mere menneskelig kapacitet på tværs af stat, region og kommune.

Og lige nu går udviklingen hurtigt – ikke mindst i lyset af covid-19, der på rekordtid accelererede både borgeres og myndigheders digitale parathed. Det giver os et godt udgangspunkt for at sætte digitaliseringen et gear eller to op.

Selvbetjeningsløsninger frigiver kapacitet

Et godt eksempel er Region Hovedstaden, der under den historiske nedlukning af Danmark modtog langt flere opkald fra bekymrede borgere til akuttjenesterne 112 og 1813.

For at kunne imødekomme presset og samtidig håndtere andre - potentielt alvorlige opkald - besluttede Region Hovedstaden at benytte sig af Microsoft Healthcare Bot til at hjælpe med at screene mennesker for potentiel coronavirusinfektion og -behandling.

Bot’en drives via skyen og anvender kunstig intelligens og sprogbehandlingsteknologi, der hjælper myndigheder med at skabe deres helt egne bots, hvor data alene ejes af og er tilgængelig for organisationen selv.

Bot’en kan håndtere henvendelser og frigøre læger, sygeplejesker og andet sundhedsfagligt personale, så de i stedet kan yde den altafgørende behandling og omsorg til dem, der har behov for det. Løsningen blev på en uge skaleret til hele landet og havde 70.000 unikke brugere de første 72 timer. Dét er et godt eksempel på, hvor hurtigt det offentlige kan omstille sig og reducere udviklingsprocessen fra idé til værdi, når det kræves.

Den datadrevne offentlige sektor

Data og særligt bedre kobling af data via dataudveksling er nøglen til at skræddersy service til borgerne. Ikke mindst i sundhedsvæsenet, hvor der kan skabes endnu bedre sammenhæng på tværs af behandlingstilbud i region og kommune, hvis data flyder friere og bliver lettere tilgængelige for de relevante fagpersoner.

Meget store mængder data kan bl.a. bruges som beslutningsunderstøttende værktøj for sundhedspersonalet, i billedgenkendelse af scanningsbilleder og til at sammenligne en given behandlings virkning på en given patienttype.

Men data giver kun mening, hvis vi kan skabe mening og se mønstre i dem – ellers overvældes vi af mængden. Derfor bliver teknologier, som kunstig intelligens og machine learning, afgørende værktøjer. Vi skal i langt højere grad anvende mønstergenkendelse til at identificere misbrug med offentlige midler og til at afsløre plagiat i forskning eller eksamensopgaver.

Datademokratisering er nøglen

Et andet eksempel er Energinet, der har ansvaret for at drive det danske el-net og gassystem i Danmark. I kontrolcentre for el og gas, overvåger Energinet nettene døgnet rundt for at sikre, at der altid er balance mellem den energi, der sendes ind i nettet, og det forbrug, der trækkes ud til danskernes stikkontakter og gashaner. 

Gennem den åbne dataportal Energi data Service, der er ”hosted” i Microsofts sky, Azure, stiller Energinet data til rådighed om det danske energisystem. F.eks. CO2-udledning og prognoser to døgn frem i tiden for energimixet i Danmark.

Disse data giver forskere og iværksættere mulighed for at udvikle nye tjenester og løsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Energinet er med andre ord en af de offentlige virksomheder, der ambitiøst og dedikeret går forrest i datatransformationen for at kunne bidrage til at løse fremtidens udfordringer.

Teknologisk gæld skal nedbringes

Flere steder i det offentlige Danmark er der rigtig gode muligheder for selvbetjeningsløsninger, der ved hjælp af data og algoritmer guider og hjælper borgere til hurtigere og mere præcis service og smidigere adgang til offentlige ydelser.

Det kan f.eks. være i form af apps eller bots, der kan hjælpe borgere med at springe flere traditionelle sagsbehandlingsled over. Selvbetjeningsløsninger frigiver samtidig tid, der kan bruges til at sagsbehandle tungere sager og dermed skabe mere velfærd for de borgere, der har allermest behov for det.

Men fordi digitaliseringen af den offentlige sektor har mere end 20 år på bagen, er der mange steder opbygget en betydelig teknologisk gæld, der gør det svært at fastholde innovationskraften, samtidig med at man reinvesterer i den nødvendige hastighed. Innovationskraften har bragt os til positionen som verdensmestre i offentlig digitalisering, men hvis ikke vi kontinuerligt tænker nyt, hæmmes den udvikling, og vi mister førerpositionen.

I Microsoft vil vi gerne bidrage både til at reducere »legacy« i de eksisterende systemløsninger, og til at udvikle helt nye innovative løsninger. Kunstig intelligens og en langt mere data-drevet offentlig sektor er en af de tendenser, vi tror på – både lokalt og globalt.

Vi skal tænke radikalt nyt

Vi er nødt til at tænke radikalt nyt, hvis vi skal følge med de krav og forventninger, borgerne med rette kan have til den offentlige sektor. En radikal løsning ville være at forfølge tanken om, at alting kan automatiseres. Hvordan ville en fuldt automatiseret proces se ud fra start til slut? Hvilke data har vi allerede i dag adgang til, og hvilke datasæt ville det kræve? Kan en allerede eksisterende standardløsning bruges til formålet?

I Microsoft mener vi det, når vi siger, at vi tror på, at fremtiden er en datadrevet offentlig sektor. Vi har en klar strategisk ambition: Vi vil levere det digitale fundament, som vi bygger fremtidens offentlige sektor på. Men vi skal være sammen om at få hastigheden op, et gear eller to.