Formanden for det nye regionale it-råd er Jane Kraglund, der er regionsdirektør i Region Syddanmark.
Formanden for det nye regionale it-råd er Jane Kraglund, der er regionsdirektør i Region Syddanmark.

Foto : Regionernes It-råd

Fem regionale it-projekter skal under lup: »Selv de gode kan knække, hvis ikke kompleksiteten tænkes igennem«

Regionernes nye it-råd skal risikovurdere en håndfuld store it-projekter inden årsskiftet. »Vores opgave bliver at være de ekstra øjne, der skal bidrage med indspark,« lyder det fra rådets formand.
Når de danske regioner i fremtiden skal stable store it-projekter på benene, får de hjælp til at undgå fejl og faldgruber af Regionernes It-råd.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Årets fem projekter

Luna-programmet. Formålet med projektet er at levere en fællesregional løsning til it-understøttelse af regionernes administration af praksisområdet.

It-projektet Klinisk Immunologi IT (KIIT). Det skal styrke blodbanks- og immunologiske it-systemer i Danmark.

Fællesregionalt udbud af Laboratorierekvisitionssystem (LABREK). Projektet handler om, at regionerne i fællesskab skal anskaffe et tidssvarende laboratorierekvisitionssystem.

Digital transformation af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RRKP). Projektet handler om at sætte initiativer i gang, som gør det lettere at indsamle og bruge data af høj kvalitet hos både nye og eksisterende målgrupper.

Fællesregionalt udbud af patologisystemer. Formålet er at holde fast i en fælles samarbejdsplatform, der understøtter fælles samarbejdsplatformer i regionerne i forhold til digital patologi.

Kilde: Regionernes It-råd.

Sådan foregår risikovurderingerne

Når Regionernes It-råd skal risikovurdere et projekt, foregår det over en fast skabelon, der løber over ti arbejdsdage samt forberedelse og afrapportering.

Processen består af en række forskellige aktiviteter, som både involveret projektgruppen, eksterne vurderingspersoner fra regionrene samt it-rådet og dets sekretariat.

Undervejs har projektgrupperne selv ansvar for at bidrage med projektmateriale og deltage i et dialogmøde med it-rådet.

Bagefter skal projekterne redegøre for, hvordan anbefalingerne fra it-rådet bliver tænkt ind i projektet.

Kilde: Regionernes It-råd.