Fantasternes tid er forbi: Nu diskuterer vi værdiskabende digitalisering

OffDig
Illustration: Christian Askjær / Dansk IT. Se større version
Efter flere år med indlæg om teknologiens uendelige muligheder, beviste konferencen OffDig på to dage, at det digitale Danmark nu retter blikket mod værdiskabelse, etik og sikkerhed.
Analyse13. september 2021 kl. 14:04
errorÆldre end 30 dage

Man skal ikke mange år tilbage for, at konferencer om it og digitalisering i høj grad bar præg af højtbesungne og mildest talt fantasifulde indlæg om de digitale teknologiers uanede perspektiver, behovet for at lave masser af fejl kombineret med en tøhø-attitude, når det gjaldt compliance og besværligheder som datasikkerhed og transparens.

Vi lægger skinnerne, mens vi kører, måtte man forstå.

Men noget har ændret sig. 

Det er indtrykket efter 48 timer på Dansk IT’s OffDig-konference, der de seneste dage har trukket 1.400 deltagere til Musikhuset i Aarhus for at diskutere den omsiggribende digitalisering.

Selvom det for ingen deltagere har været muligt at nå hverken hele eller halvdelen af programmet, så står det lysende klar for DigiTechs redaktion, at fokus har flyttet sig. 

Fantasterne var parkeret på de yderste spor, hvis de overhovedet var programsat, og mængden af indlæg fra ivrige og evigt optimistiske leverandører var erstattet af seriøs videndeling mellem offentlige aktører med kloge indspark fra den akademiske verden. 

Krydslæser man programmet finder man hurtigt et arsenal af indlæg om, hvorvidt vi “skal digitalisere for enhver pris”, om udfordringerne ved at lade kunstig intelligens sagsbehandle, og behovet for at jura og it danser helt tæt under både systemudvikling og drift. 

Det stod eksempelvis klart i oplægget om det gode it-udbud, hvor Herning Kommune, Aalborg Universitet (AAU) og Det Kongelige Bibliotek delte deres udbudserfaringer i Musikhusets helt store sal. De tre repræsentanter for det offentlige Danmark fremførte med selvsikkerhed deres pointer og modne betragtninger om nødvendigheden af at skabe værdi, ikke at digitalisere blot for at digitalisere og behovet for grundig forretningsafdækning og kendskab til og dialog med markedet. 

Det samme gjorde sig gældende for de danske repræsentanter for giganterne Google og Facebook, der var mødt op til dialog om muligheden for at få et konstruktivt samarbejde med de magthaverne, der i stigende grad samler handsken op og stiller krav til de virksomheder, der har forblændet os med deres produkter og services, der i dag er en fuldt integreret del af danske skoler, institutioner og arbejdspladser.

Og i debatter om danskernes unikke sundhedsdata var fordums fanfarer om at “slippe data løs” afløst af seriøs debat om afdækning af de reelle muligheder og etiske overvejelser. 

Fokus på dem der stritter i mod

Det har i de seneste lyse måneder ikke skortet på rosen til de digitale apps fra det offentlige, der har hjulpet samfundet under corona- epidemien , og på samme vis har danskerne i stor stil taget sundhedskort-app’en og kørekort-app’en til sig. 

Og på Årets OffDig-konference blev der da også plads til at hylde og præmiere både Sundhedsdatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen med Digitaliseringsprisen for deres arbejder med henholdsvis coronahåndtering og Kørekort-appen. 

Men i forlængelse af fejringen var der plads til refleksion og vigtige samtaler om behovet for at skabe et samfund for alle. Et samfund, hvor den heftige digitalisering ikke efterlader en gruppe af i forvejen udsatte på molen, mens fremtidens samfund og sammenhængskraft mellem individ og samfund sejler væk og forsvinder i horisonten. 

Både lektor i forvaltningsret Hanne Marie Motzfeldt, postdoc. ved IT-Universitetet, Søren Skaarup og videdirektør i tænketanken Justitia, Birgitte Arent Eiriksson pegede på behovet for at få alle med, og på hver sin vis forsøgte de at italesætte behovet for at undgå, at digital enøjethed ender med at skabe af et a og et b-hold, hvor borgere mister ikke bare de ydelser de har ret til, men også den tillid, som altid præsenteres som en af hovedårsagerne til, at vi overhovedet er kommet så langt med digitaliseringen herhjemme.  

Mick Dige, der er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, efterlyste ligeledes og understregede vigtigheden af, at det offentlige analyserer konsekvenserne af digitaliseringsarbejdet og tænker sig grundigt om, inden man trykker på den grønne knap og søsætter it-projekter til milliarder af skattekroner. 

Havde vi tidligere vidst, hvad vi ved i dag, og havde vi haft samme fornuftsbårne tilgang til digitaliseringsarbejdet, kunne vi måske have undgået it-skandalerne på skatteområderne, de uheldige sager fra Gladsaxe eller de overoptimistiske forsøg med kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Men så godt spiller end ikke violinerne i himlen. 

Efter to dages samling i det offentlige it-Danmark står det dog lysende klart, at fantasternes tidsalder er forbi. 

Med os i bagagen har vi store succeser, vilde skandaler og et fortsat behov for at sørge for, at vi får alle med. Drømme og frisk inspiration er afløst af en langt mere seriøs og velfunderet tilgang til digitaliseringsområdet. 

Nu taler vi langt mere fornuftigt og realistisk om digitaliseringens muligheder både i forhold til service og økonomi, og ligeså vigtigt forholder vi os til konsekvenserne både etisk og sikkerhedsmæssigt.  

Nu taler vi om værdiskabende digitalisering.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.