Efter udskydelser og it-bøvl har politiet taget automatisk grænsekontrol i brug i lufthavne

Foto : LinaMo / Bigstock Photo

Efter udskydelser og it-bøvl har politiet taget automatisk grænsekontrol i brug i lufthavne

I flere år har Rigspolitiet haft planer om at lave en fuldautomatisk it-løsning til brug for grænsekontroller i lufthavne. Nu er den endelig taget i brug.

Efter flere udskydelser, ændrede projektplaner og it-vanskeligheder er Rigspolitiet nu klar med et automatisk system, der skal bruges til at lave kontroller i landets lufthavne.

Systemet er en såkaldt API-løsning (Advanced Passenger Information), og det skal bruges af en enhed i Rigspolitiet til at kontrollere flyankomster til Danmark.

Det automatiske system har været længe undervejs, og nu er det klar til brug, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) i en orientering til Folketinget.

»Rigspolitiet har oplyst, at den fuldautomatiske API-løsning nu er fuldt implementeret og taget i brug,« skriver justitsminister Nick Hækkerup.

En kontrolløsning

API-oplysninger er informationer om rejsende såsom nationalitet, fulde navn og fødselsdato.

Politiet bruger oplysningerne til kontrolopgaver i lufthavnene, og den nye løsning sørger for, at API-oplysningerne om rejsende automatisk bliver overført fra flyselskaberne til en særlig enhed i politiet.

Ifølge Justitsministeriet søger politiet »systematisk API-oplysningerne op mod Kriminalregisteret, Pasregisteret, SIS II og Interpols person- og dokumentdatabaser, allerede inden flyet ankommer til Danmark«.

EU-røffel om ringe kontrol

Planerne om det danske API-system går flere år tilbage.

Tilbage i 2016 indskærpede EU overfor Danmark, at der ikke var godt nok styr på grænsekontrollen i lufthavnene.

Dengang lød det fra EU, at Danmark - som en del af kampen mod illegal indvandring og Syrien-krigere - hurtigt skulle indføre et API-system, som kunne indsamle passageroplysninger fra flyselskaber og samtidig kontrollere passagererne i Schengen-databaserne, før de rejste mod Danmark.

Samtænkning og it-bøvl

Efter EU-kritikken blev der indført en midlertidig løsning, mens arbejdet med at skaffe en mere automatisk API-løsning stod på. Men den permanente løsning er blevet udskudt flere gange undervejs.

Rigspolitiet har tidligere forventet, at det fuldautomatiserede API system ville være »fuldt implementeret ved udgangen af 2018«, men de planer blev ændret, da den omdiskuterede PNR-lov blev vedtaget.

Loven førte til, at luftfartsselskaber blev forpligtet til at overdrage såkaldte passagerlisteroplysninger (PNR-oplysninger) til Rigspolitiet, og ifølge politimyndigheden var det »mest hensigtsmæssigt at samtænke udviklingen af den fuldautomatiske API-løsning med udviklingen af den nye it-løsning til brug for behandlingen af PNR-oplysninger«.

Derfor blev den automatiske API-løsning udskudt til først at være færdig ved udgangen af 2019, men heller ikke her lykkedes det Rigspolitiet at have systemet klar.

Det skyldtes, at Rigspolitiet var stødt på »tekniske udfordringer,« som Rigspolitiet skulle bruge et par måneder på at løse, før den fuldautomatiske API-løsning kunne tages i brug.

Rigspolitiet har vurderet, at udskydelserne på den fuldautomatiske API-løsning »ikke vil få operative konsekvenser for politiets effektive varetagelse af grænsekontrollen.

Det skyldes, at den midlertidige API-løsning har været i drift indtil den fuldautomatiske løsning blev klar.