Digitaliseringsstyrelsen vil skabe fælles forståelse af datakvalitet: »Vi håber, at der kan komme gang i en bedre udnyttelse af data«

Foto : Jesper Kildebogaard

Digitaliseringsstyrelsen vil skabe fælles forståelse af datakvalitet: »Vi håber, at der kan komme gang i en bedre udnyttelse af data«

Digitaliseringsstyrelsen har lavet en vejledning, der skal sørge for, at myndigheder ikke snakker forbi hinanden, når de skal bedømme kvaliteten af data fra vidt forskellige fagområder. Styrelsen håber på, at vejledningen kan bidrage til, at data bliver udnyttet bedre på tværs af den offentlige sektor.
Er et datasæt med meteorologiske målinger fra DMI egnet til at blive brugt til planlægning af luft- og skibsfart, eller vil den type data være bedre anvendt til et projekt om klimaforskning? Den slags spørgsmål og overvejelser om datakvalitet i den offentlige sektor vil Digitaliseringsstyrelsen nu gøre det lettere at tage stilling til.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Beskrivelse af datakvalitet

Her er de fire kernedimensioner, som bruges til at beskrive datakvalitet i Digitaliseringsstyrelsens nye vejledning:

Komplethed: Skal bruges til at indikere i hvor høj grad datasættet indeholder de dataelementer, der er forventede i forhold til specifikationen på datasættet.

Korrekthed: Beskriver i hvor høj grad dataværdier stemmer overens med de faktiske værdier.

Aktualitet: Beskriver i hvor høj grad data er tidsmæssigt aktuelle i forhold til den virkelighed, de repræsenterer.

Genbrugelighed: Indikerer i hvor høj grad data er forståelige og uden vanskeligheder kan anvendes af andre.

Vejledningen tager udgangspunkt i ISO 25012 og Linked Data Quality Dimensions fra W3Cs Data Quality Vocabulary

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen.

AARHUS UNIVERSITET
Annonceret d. 28-09-2020
Landsbyggefonden
Annonceret d. 28-09-2020
Sundhedsdatastyrelsen
Annonceret d. 25-09-2020