Digitaliseringsstyrelsen valgte Netcompany til Digital Post - men anklager om særbehandling fik udbuddet annulleret

Foto : Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen valgte Netcompany til Digital Post - men anklager om særbehandling fik udbuddet annulleret

Kørt før jul annullerede Digitaliseringsstyrelsen det store udbud på Digital Post-løsningen på grund af »mindre unøjagtigheder«. Nu viser det sig, at styrelsen allerede havde tildelt Netcompany kontrakten - og trukket den tilbage.
Digitaliseringsstyrelsen kastede lidt af en bombe, da det store udbud på næste generation af Digital Post til mere end 200 millioner kroner pludselig blev annulleret kort før jul. Styrelsen holdt kortene tæt ind til kroppen og begrundede annulleringen med minimale fejl i de modtagne tilbud, men nu viser det sig, at man en måned tidligere faktisk havde tildelt kontrakten til Netcompany - for så at trække den tilbage igen.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
DIGITAL POST

Siden november 2013 har det været obligatorisk for virksomheder at modtage digital post fra det offentlige, og fra november 2014 har det været obligatorisk for borgere, jf. lov om Offentlig Digital Post.

Digitale Post-løsningen anvendes i dag af omkring 4,4 millioner borgere samt af omkring 750.000 virksomheder.

De er forpligtede til at læse Digital Post, der er lige så forpligtende som dokumenter, der tidligere blev sendt som papirpost. Mere end 500 myndigheder er tilsluttet og sender Digital Post.

NÆSTE GENERATION DIGITAL POST

De kommende år arbejder Digitaliseringsstyrelsen på fremtidens Digital Post-løsning.

Sigtet er at bygge en løsning, der lever op til forventede behov og øger sammenhængen til den øvrige offentlige it-infrastruktur, blandt andet NemID og NemLog-in.

Den nye løsning er netop nu i udbud til en anslået værdi af 215 millioner kroner over en femårig periode. Næste generation Digital Post forventes implementeret i 2021.

Påstande i klageskriftet fra E-boks

Påstand 1

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at holde møder med Netcompany A/S om kontraktens opfyldelse og dermed den udbudte løsning i perioden efterafgivelse af endeligt tilbud og førmeddelelse om tildeling.

Påstand 2

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 159, stk. 5, ved efter tidspunktet for endelig tilbudsafgivelse at have bedt Netcompany A/S om at ”præcisere” indholdet af tilbuddet fra Netcompany A/S med henblik på at sikre tilbuddets overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4 (mindstekrav), idet Indklagede på baggrund af ordlyden i tilbuddet fra Netcompany A/S ikke var berettiget til at opfatte tilbuddet som værende i overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4.

Påstand 3 

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 159, stk. 2, ved at tildele Netcompany A/S kontrakten, da tilbuddet fra Netcompany A/S var ukonditionsmæssigt, idet tilbuddet ikke var i overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4.
 

Påstand 4

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 66, stk. 2,og § 62,stk. 3, ved at udforme og anvende en kravmetodik, der i realiteten indebærer, at krav, der efter deres indhold og formuleringen af udbudsbetingelserne reelt er mindstekrav, er blevet ændret i løbet af udbudsprocessen.

Påstand 5

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at have opfordret IBM til at afgive endeligt tilbud, desuagtet at IBM ikke havde afgivet et indledende tilbud eller deltaget i forhandlingsmøderne.

Påstand 6

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at have foretaget en åbenbar forkert evaluering af delkriterierne ”Datakonverteringen”, ”Organisation, CV for nøglemedarbejdere og samarbejdsmodel” samt ”Løsningens overordnede design og opbygning”.

Påstand 7

Klagenævnet for Udbud skal annullere Indklagedes beslutning af 13. november 2018 om at tildele Netcompany A/S kontrakten.

Kilde: Klageskrift indleveret til Klagenævnet for Udbud

Nationalt Genom Center
Annonceret d. 26-05-2020
Aarhus Kommune
Annonceret d. 25-05-2020
Region Syddanmark
Annonceret d. 25-05-2020