Digitaliseringsklar lovgivning: Over 110 lovforslag er vurderet

Foto : David Kahr / Folketinget

Digitaliseringsklar lovgivning: Over 110 lovforslag er vurderet

Siden oktober har Digitaliseringsstyrelsen været med til at gøre 110 lovforslag digitaliseringsklar. Næste skridt er at komme med tidligere i lovgivningsprocessen, lyder det fra Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning.
Tilbage i januar 2018 blev der føjet et nyt ord til det danske sprog: 'digitaliseringsklar'. Det skete, da regeringen og et samlet folketing blev enige om, at ny lovgivning fremover skal udarbejdes med hensyntagen til det digitale samfund. Et halvt år senere trådte syv principper i kraft, som alle nye lovforslag skal følge for at kunne stemples som digitaliseringsklar.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Digitaliseringsklar lovgivning

Det er obligatorisk at vurdere, om lovgivningen er digitaliseringsklar, og beskrive implementeringskonsekvenser i bemærkninger til lovforslag fra 1. juli 2018.

Lovgivningen er digitaliseringsklar, når den kan administreres helt eller delvist digitalt og understøtter brug af ny teknologi. Det er en integreret del af det lovforberedende arbejde at vurdere, om lovgivningen er digitaliseringsklar.

Det sker gennem to nye led i lovgivningsprocessen, der skal sikre, at lovgivere og embedsværk tænker digitalisering ind i lovarbejdet.

1. Implementeringskonsekvenser for offentlige myndigheder

Det er obligatorisk at vurdere implementeringskonsekvenserne af nye lovinitiativer, helst så tidligt i beslutningsprocessen som muligt. 

2. Obligatorisk vurdering af, om lovgivningen er digitaliseringsklar

Det sker på baggrund af syv principper for digitaliseringsklar lovgivning. Det er kun, når særlige hensyn gør sig gældende, eksempelvis varetagelse af barnets tarv, at principperne bør fraviges.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

Syv principper for digitaliseringsklar lovgivning
 1. Enkle og klare regler
  Lovgivningen skal være enkel og klar, så den er nemmere at forvalte og bidrager til en mere ensartet administration og digital understøttelse.
   

 2. Digital kommunikation
  Lovgivningen skal understøtte digital kommunikation med borgere og virksomheder.
   

 3. Muliggør automatisk sagsbehandling
  Lovgivningen skal understøtte hel eller delvis digital administration under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.
   

 4. Sammenhæng på tværs – ensartede begreber og genbrug af data
  Data og begreber skal genbruges på tværs af myndigheder.
   

 5. Tryg og sikker datahåndtering
  Datasikkerhed skal prioriteres højt.
   

 6. Anvendelse af offentlig infrastruktur
  Lovgivningen skal tage højde for, at det er muligt at bruge eksisterende offentlig it-infrastruktur som fx NemID, Digital Post, NemKonto eller eIndkomst.
   

 7. Forebygger snyd og fejl
  Lovgivningen skal udformes, så den giver mulighed for effektiv it-anvendelse i kontroløjemed.

Skatteministeriets departement
Annonceret d. 21-06-2019
Region Sjælland
Annonceret d. 20-06-2019
Ørsted Services A/S
Annonceret d. 20-06-2019