Thomas Hyldgaard, chef for Digitalisering & IT i Lemvig Kommune, ser også digitalisering som en mulighed for, at flere kan bo og arbejde i naturskønne omgivelser som Lemvig Kommune. Her er han fotograferet ved Lemvig Sø.
Thomas Hyldgaard, chef for Digitalisering & IT i Lemvig Kommune, ser også digitalisering som en mulighed for, at flere kan bo og arbejde i naturskønne omgivelser som Lemvig Kommune. Her er han fotograferet ved Lemvig Sø.

Foto : Privatbillede

Digitalisering i Lemvig: »Selvom man er en lille kommune, så er forventningerne til digitalisering de samme som for den store kommune«

En digitaliseringsstrategi med politisk opbakning, samarbejde med andre kommuner samt en vestjysk stolthed over at løfte i flok er ingredienserne i Lemvig Kommunes digitaliseringstiltag.

»Selvom man er en lille kommune, så er forventningerne til digitalisering de samme som for den store kommune.«

Med lidt over 20.000 indbyggere er Lemvig Kommune en af de mindre kommuner i Danmark, men det gør ikke digitaliseringsarbejdet mindre for Thomas Hyldgaard, der er chef for Digitalisering & IT i Lemvig Kommune. 

Kommunen forventer blandt andet at godkende en strategi for teknologi og digitalisering for 2019-2022 enten i maj eller juni, hvilket Thomas Hyldgaard er glad for, da det understreger politikernes opbakning til hans afdelings arbejde.

»Jeg vil gerne rose politikerne i Lemvig for at udarbejde den strategi, da det viser, at de har forventninger til vores arbejde.«

Fire fokusområder

Strategien udpeger fire fokusområder: Borgeren i centrum, Ansvarlig og handlekraftig digitalisering, Bæredygtig udvikling samt Digitale fællesskaber.

Det er velmenende overskrifter, som er svære at være uenig i, men hvad betyder sådan noget som Borgeren i centrum egentlig?

»Det betyder blandt andet, at de ikke skal være afhængige af, hvornår rådhuset er åbent, men ved hjælp af online selvbetjening kan søge om hjælp og eksempelvis udfylde alle oplysninger online ved ansøgning om pas. Noget af det vi alle kender fra netbank,« siger Thomas Hyldgaard, der også peger på, at digitaliseringen kan hjælpe ældre og andre med pasningsbehov.

»Det handler også om velfærdsteknologi. Eksempelvis har vi en demens-afdeling med lysterapi, der ved hjælp af sensorer tilpasser lyset til dementes døgnrytme, så nataktiviteten mindskes,« forklarer Thomas Hyldgaard.

Fra teknik til digitalisering

Thomas Hyldgaard startede som systemadministrator i Lemvig Kommune i 2001, og hans personlige karriereudvikling afspejler anvendelsen af og synet på IT i kommunen.

»I 2001 var fokus at sætte en computer på skrivebordet, installere Word og etablere brugeradgang til de forskellige fagsystemer. Nu efterspørges der andre ressourcer,« siger Thomas Hyldgaard.

»Jeg har set udviklingen fra, at IT blev set som lidt af et nødvendigt onde til at være en hjælp til at digitalisere arbejdsgange og understøtte arbejdsprocesser.«

Teknikken skal selvfølgelig stadig spille, men de 14 ansatte i Lemvig Kommunes Digitalisering og IT skal nu i langt højere grad indgå som projektledere og projektejere af tværgående it-systemer.

»Vi skal forstå og implementere it-systemer teknisk, men også organisatorisk. Teknikken er måske 20 procent, resten er organisation og forståelse af arbejdsgange, som skal digitaliseres.« 

SOSU-medarbejdere med smart nøgle

I 2001 var der omkring 400 IT-brugere, primært det administrative personale, mens der i dag er omkring 2.500 IT-brugere.

»Det er ikke fordi, der er blevet flere ansatte i kommunen, men flere medarbejdere er blevet digitaliserede og har fået digitale redskaber. Sygeplejersken er udstyret med en iPad og SOSU-hjælperen med en smartphone,« forklarer Thomas Hyldgaard.

SOSU-hjælperne anvender blandt andet smartphone-løsningen BeKey, der er en elektronisk dørlås til at låse sig ind hos folk med behov for hjælp.

»Via smartphonen kan de swipe sig ind. Tidligere var der en nøgleboks udenfor, men nu kan man ikke udefra se, at der bor en borger med visitationsbehov.«

Andre kommunalt ansatte i felten indrapporterer kørsel via smartphone, ligesom de har adgang til manualer, arbejdsbeskrivelser osv.

»Det gør dem mere uafhængige. Det er den slags store og små digitaliseringsting, vi er med i, som gør det skidespændende at være med i så mange forskellige projekter,« siger Thomas Hyldgaard.

Digitale fællesskaber i landsbyen

Et af fokusområderne i digitaliseringsstrategien er “digitale fællesskaber”. Et konkret eksempel på det er app'en Min Landsby, som er udviklet af to vestjyder og fik opbakning fra Jesper Buch fra Løvens Hule.

»Det er en erstatning af opslagstavlen nede i den lokale købmand. Desværre er der mange af de små købmænd, der er lukket, men via app'en kan man opnå fællesskab via digitalisering. Det er vigtigt med et tilhørsforhold og at være del af noget større, et fællesskab. Det vil kommunen gerne være med til at støtte og udvikle,« siger Thomas Hyldgaard.

Samarbejde og open source 

Ideerne om fællesskab og sammenhold er noget, som Lemvig Kommune blandt andet anvendte, da de i 2015 gik sammen med andre kommuner om et udbud om mobiltelefoni.

»I Vestjylland har vi en vis stolthed omkring, at hvis man står sammen om noget, kan man godt løfte noget ret stort.« 

Det lykkedes for kommunerne fra det gamle Ringkøbing Amt samt Skive Kommune. Resultatet af udbuddet blev, at kommunerne fik en mobiltelefoni-løsning med bedre dækning end andre kommuner til den samme pris. Udbudssamarbejdet blev da også hædret med OPS-prisen for Danmarks bedste offentlige udbud i 2015.

»Vi indgår i forskellige netværk, og samarbejde på kryds og tværs prioriteres højt,« siger Thomas Hyldgaard, der nævner, at den fælleskommunale rammearkitektur er vigtig for Lemvig Kommune, ligesom OS2, et offentligt digitaliseringsfællesskab baseret på open source-teknologi, er et vigtigt netværk.

Danmark bør investere mere i digital infrastruktur

Hvis Thomas Hyldgaard skal komme med et ønske til politikerne, så er det at investere mere i Danmarks digitale infrastruktur – især i landområder som Lemvig.

»Der er lidt længere mellem husene hos os, så der er det ikke altid rentabelt for kommercielle leverandører at grave fiber ned,« siger Thomas Hyldgaard.

»Vi kan lave motorveje, hurtigtog fra København til Aarhus, broer og meget andet fysisk infrastruktur, men jeg synes godt, vi også kunne lave en digital motorvej. Bredbåndspuljen på 100 millioner forslår ikke,« mener Thomas Hyldgaard.

»Det fysiske møde kan selvfølgelig aldrig erstattes, men vi kunne etablere flere hjemmearbejdspladser og tiltrække byfolk, der kan arbejde med udsigt over fjorden eller Vesterhavet. De har så muligheden for at komme ud i naturen og blive blæst igennem engang imellem.«

Lemvig IT-miljø

Lemvig Kommune har et Windows-baseret miljø med anvendelse af Vmware og Citrix.

Der er tre store projekter.

Kommunen er ved at indføre Office365, ligesom det eksisterende Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystem (ESDH) er ved at blive omlagt til SBSYS.

Endelig er Citrix ved at blive opgraderet til en ny platform.

Fire strategiske fokusområder

Lemvig Kommune har udarbejdet en strategi for Teknologi og Digitalisering, 2019 – 2022.

Her kan man læse, at der er fire fokusområder for kommunen: Borgeren i centrum, Ansvarlig og handlekraftig digitalisering, Bæredygtig udvikling samt Digitale fællesskaber.

Aalborg Universitet
Annonceret d. 24-05-2019
Fødevarestyrelsen
Annonceret d. 24-05-2019
DSB
Annonceret d. 24-05-2019
Aalborg Kommune
Annonceret d. 23-05-2019