Derfor blev Digital Post udskudt igen: E-Boks dumpede på for kort test - Netcompanys afvisning mørklagt

Foto : Digitaliseringsstyrelsen

Derfor blev Digital Post udskudt igen: E-Boks dumpede på for kort test - Netcompanys afvisning mørklagt

Både e-Boks’ og Netcompanys tilbud på næste generation af Digital Post blev i starten af maj afvist endnu en gang - denne gang med henvisning til fejl i leverandørernes tidsplaner for det allerede forsinkede projekt. Og nu viser en aktindsigt, at der for e-Boks' vedkommende var sat for få dage af til den såkaldte driftsprøve, der skal teste effektivitet og svartider på den nye løsning.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
DIGITAL POST

Siden november 2013 har det været obligatorisk for virksomheder at modtage digital post fra det offentlige, og fra november 2014 har det været obligatorisk for borgere, jf. lov om Offentlig Digital Post.

Digitale Post-løsningen anvendes i dag af omkring 4,4 millioner borgere samt af omkring 750.000 virksomheder.

De er forpligtede til at læse Digital Post, der er lige så forpligtende som dokumenter, der tidligere blev sendt som papirpost. Mere end 500 myndigheder er tilsluttet og sender Digital Post.

NÆSTE GENERATION DIGITAL POST

De kommende år arbejder Digitaliseringsstyrelsen på fremtidens Digital Post-løsning.

Sigtet er at bygge en løsning, der lever op til forventede behov og øger sammenhængen til den øvrige offentlige it-infrastruktur, blandt andet NemID og NemLog-in.

Den nye løsning er netop nu i udbud til en anslået værdi af 215 millioner kroner over en femårig periode. Næste generation Digital Post forventes implementeret i 2021.

PÅSTANDE I KLAGESKRIFTET FRA E-BOKS

Påstand 1

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at holde møder med Netcompany A/S om kontraktens opfyldelse og dermed den udbudte løsning i perioden efterafgivelse af endeligt tilbud og førmeddelelse om tildeling.

Påstand 2

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 159, stk. 5, ved efter tidspunktet for endelig tilbudsafgivelse at have bedt Netcompany A/S om at ”præcisere” indholdet af tilbuddet fra Netcompany A/S med henblik på at sikre tilbuddets overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4 (mindstekrav), idet Indklagede på baggrund af ordlyden i tilbuddet fra Netcompany A/S ikke var berettiget til at opfatte tilbuddet som værende i overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4.

Påstand 3 

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 159, stk. 2, ved at tildele Netcompany A/S kontrakten, da tilbuddet fra Netcompany A/S var ukonditionsmæssigt, idet tilbuddet ikke var i overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4.
 

Påstand 4

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 66, stk. 2,og § 62,stk. 3, ved at udforme og anvende en kravmetodik, der i realiteten indebærer, at krav, der efter deres indhold og formuleringen af udbudsbetingelserne reelt er mindstekrav, er blevet ændret i løbet af udbudsprocessen.

Påstand 5

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at have opfordret IBM til at afgive endeligt tilbud, desuagtet at IBM ikke havde afgivet et indledende tilbud eller deltaget i forhandlingsmøderne.

Påstand 6

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at have foretaget en åbenbar forkert evaluering af delkriterierne ”Datakonverteringen”, ”Organisation, CV for nøglemedarbejdere og samarbejdsmodel” samt ”Løsningens overordnede design og opbygning”.

Påstand 7

Klagenævnet for Udbud skal annullere Indklagedes beslutning af 13. november 2018 om at tildele Netcompany A/S kontrakten.

Kilde: Klageskrift indleveret til Klagenævnet for Udbud

DR
Annonceret d. 19-07-2019
DR
Annonceret d. 19-07-2019
FEMERN BÆLT A/S // CVR:28986564
Annonceret d. 18-07-2019
Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Annonceret d. 16-07-2019