Derfor blev Digital Post udskudt igen: E-Boks dumpede på for kort test - Netcompanys afvisning mørklagt

Foto : Digitaliseringsstyrelsen

Derfor blev Digital Post udskudt igen: E-Boks dumpede på for kort test - Netcompanys afvisning mørklagt

Både e-Boks’ og Netcompanys tilbud på næste generation af Digital Post blev i starten af maj afvist endnu en gang - denne gang med henvisning til fejl i leverandørernes tidsplaner for det allerede forsinkede projekt.

Og nu viser en aktindsigt, at der for e-Boks' vedkommende var sat for få dage af til den såkaldte driftsprøve, der skal teste effektivitet og svartider på den nye løsning.

»Henset til, at aktiviteten ID613 tager højde for opfyldelsen af MK 14.4.10.1.1, skal e-Boks’ tidsplan forstås på den måde, at e-Boks’ Driftsprøve afsluttes den 13-04-2021. e-Boks har således i tidsplanen fastlagt en Driftsprøve, der alene har en varighed fra den 15-03-2021 til den 13-04-2021 (alternativt fra den 10-03-2021). Varigheden af Driftsprøven er således fastlagt af e-Boks til en periode på 19 Arbejdsdage (eller maksimalt 22 Arbejdsdage),« skriver Digitaliseringsstyrelsen i en såkaldt meddelelse om afvisning til e-Boks.

»Målet for Driftsprøven er at måle driftseffektivitet og svartider for Løsningen i driftsmiljøet (Kundens produktionsmiljø) i en uafbrudt periode på 30 Arbejdsdage, hvor Løsningen er i drift med normale funktioner, og hvor Løsningen anvendes, jf. MK 14.5.8.1.1. e-Boks’ angivelser, i den overordnede tidsplanen af varigheden af Driftsprøve (19/22 Arbejdsdage), er således ikke i overensstemmelse med MK 14.5.8.1.1.«

Fejl i Netcompanys tidsplan hemmeligholdt

Også Netcompanys tilbud på Digital Post blev afvist på grund af en fejlbehæftet tidsplan.

Men i modsætning til e-Boks har Netcompany krævet, at Digitaliseringsstyrelsen hemmeligholder, hvad der konkret er galt med den tidsplan for Digital Post-projektet, som virksomheden har afleveret.

Netcompany anfører, at årsagen til afvisningen er af væsentlig konkurrencemæssig betydning, og det har Digitaliseringsstyrelsen givet medhold i.

Presset udbud

Med afvisningen af de to tilbud er det anden gang på mindre end et halvt år, at Digitaliseringsstyrelsen har udskudt valget af leverandør til Digital Post.

Styrelsen annullerede udbuddet kort før jul med henvisning til mindre fejl i de modtagne tilbud, men som DigiTech siden kunne afsløre, skyldtes det i virkeligheden en klage fra e-Boks.

Læs også: Digitaliseringsstyrelsen valgte Netcompany til Digital Post - men anklager om særbehandling fik udbuddet annulleret

Digitaliseringsstyrelsen valgte oprindeligt at tildele Netcompany kontrakten, men anklager om særbehandling fra e-Boks fik styrelsen til at annullere udbuddet i stedet og lancere en ny runde.

Klagesagen kører stadigvæk ved Klagenævnet for Udbud.

Denne gang er udbudsrunden dog ikke blevet annulleret, men i stedet er man gået over til det, der hedder udbud med forhandling.

Det betyder, at de to leverandører nu får mulighed for at rette op på de fejl, Digitaliseringsstyrelsen har påpeget i deres tilbud, inden der (forhåbentlig) udpeges en vinder.

Kontrakten på den nye version af Digital Post skal indgås senest 31. juli i år, og go-live skal være gennemført senest 1. juni 2021.

DIGITAL POST

Siden november 2013 har det været obligatorisk for virksomheder at modtage digital post fra det offentlige, og fra november 2014 har det været obligatorisk for borgere, jf. lov om Offentlig Digital Post.

Digitale Post-løsningen anvendes i dag af omkring 4,4 millioner borgere samt af omkring 750.000 virksomheder.

De er forpligtede til at læse Digital Post, der er lige så forpligtende som dokumenter, der tidligere blev sendt som papirpost. Mere end 500 myndigheder er tilsluttet og sender Digital Post.

NÆSTE GENERATION DIGITAL POST

De kommende år arbejder Digitaliseringsstyrelsen på fremtidens Digital Post-løsning.

Sigtet er at bygge en løsning, der lever op til forventede behov og øger sammenhængen til den øvrige offentlige it-infrastruktur, blandt andet NemID og NemLog-in.

Den nye løsning er netop nu i udbud til en anslået værdi af 215 millioner kroner over en femårig periode. Næste generation Digital Post forventes implementeret i 2021.

PÅSTANDE I KLAGESKRIFTET FRA E-BOKS

Påstand 1

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at holde møder med Netcompany A/S om kontraktens opfyldelse og dermed den udbudte løsning i perioden efterafgivelse af endeligt tilbud og førmeddelelse om tildeling.

Påstand 2

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 159, stk. 5, ved efter tidspunktet for endelig tilbudsafgivelse at have bedt Netcompany A/S om at ”præcisere” indholdet af tilbuddet fra Netcompany A/S med henblik på at sikre tilbuddets overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4 (mindstekrav), idet Indklagede på baggrund af ordlyden i tilbuddet fra Netcompany A/S ikke var berettiget til at opfatte tilbuddet som værende i overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4.

Påstand 3 

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 159, stk. 2, ved at tildele Netcompany A/S kontrakten, da tilbuddet fra Netcompany A/S var ukonditionsmæssigt, idet tilbuddet ikke var i overensstemmelse med kontraktens punkt 47.4.
 

Påstand 4

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 samt udbudslovens § 66, stk. 2,og § 62,stk. 3, ved at udforme og anvende en kravmetodik, der i realiteten indebærer, at krav, der efter deres indhold og formuleringen af udbudsbetingelserne reelt er mindstekrav, er blevet ændret i løbet af udbudsprocessen.

Påstand 5

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at have opfordret IBM til at afgive endeligt tilbud, desuagtet at IBM ikke havde afgivet et indledende tilbud eller deltaget i forhandlingsmøderne.

Påstand 6

Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at have foretaget en åbenbar forkert evaluering af delkriterierne ”Datakonverteringen”, ”Organisation, CV for nøglemedarbejdere og samarbejdsmodel” samt ”Løsningens overordnede design og opbygning”.

Påstand 7

Klagenævnet for Udbud skal annullere Indklagedes beslutning af 13. november 2018 om at tildele Netcompany A/S kontrakten.

Kilde: Klageskrift indleveret til Klagenævnet for Udbud

Aalborg Universitet
Annonceret d. 24-05-2019
Fødevarestyrelsen
Annonceret d. 24-05-2019
DSB
Annonceret d. 24-05-2019
Aalborg Kommune
Annonceret d. 23-05-2019