Danmarks investering i big data betaler sig

Statens skal prioritere investeringer i big data - for pengene kommer igen, fortæller tre af DABAI's projektledere.
Brødtekst

Det har været en god idé for Danmark at investere i big data: 750 millioner kr. i bytte for 45. Sådan lyder estimatet fra de deltagende virksomheder efter godt to år i samfundspartnerskabet for big data, DABAI, under Innovationsfonden. 

Det er primært inden for fødevarer, uddannelse og offentligt tilgængelige data, at DABAI har udviklet it-løsninger og ser gevinsten. Men endnu flere brancher kan få chancen for vækst fremover, hvis man fortsat investerer i denne type big data-partnerskaber mellem forskning og erhverv.

Så hvorfor skal staten prioritere at investere i big data?

Fordi investeringen giver samfundsmæssig gevinst, solid vækst hos virksomhederne og får forskningen ud at arbejde.

Lad os starte med virksomhederne. Der er vækst for dem at hente i big data, når de får hurtig adgang til den teknologi, universiteterne forsker i. Scalgo laver bedre og mere præcise beregninger af oversvømmelser, fordi deres system bliver mere præcist med machine learning. 

Systematic kan sælge nye it-systemer til hospitaler, så lægerne ikke skal bruge tid på patientflow. De kan derimod få hjælp af et it-system, der er bedre til flow end det, de selv kommer op med. Sådanne løsninger optimerer og giver besparelser for samfundet.

Så er der den samfundsmæssige gevinst med big data. Når algoritmer kan forudsige, hvilke elever der er på vej til at droppe ud af gymnasierne, kan vi fange de frafald, før de finder sted. Kan vi optimere patientflow på hospitaler, kan vi sikre bedre service på hospitalerne til gavn for borgerne. Hvis vi kan forudsige steder med risiko for oversvømmelse, så kan borgere og kommuner blive advaret i god tid.

Den tredje væsentlige gevinst er, at vi får endnu bedre gavn af de midler, vi investerer i forskning i big data. Innovationssystemet er et af de midler, vi har til at sikre, at virksomhederne kan komme tættest muligt på de bedste forskere.

Big data er altså mere end et hot emne inden for digitalisering for alle brancher og derfor i høj grad noget, vi bør sætte fokus på. Vi understreger hermed, at der skal investeres i det samarbejde. Styrken i Danmark er, at vi kan arbejde tæt sammen offentligt og privat. Og vi ved også nu, at det faktisk (tilbage)betaler sig.

Dette indlagt har oprindeligt været bragt hos Alexandra Instituttet