Corona-krisen forsinker status på statens store it-projekter

Foto : badboo / Bigstock Photo

Corona-krisen forsinker status på statens store it-projekter

Hvert halve år gør Statens It-råd status over, hvordan det går med statens store it- og digitaliseringsprojekter. Nu bliver udgivelsen af forårets rapport udskudt på grund af situationen med coronavirus.
Situationen med coronavirus og nødberedskab i Danmark rammer også offentliggørelsen af en central rapport, der hvert halve år tager temperaturen på statens store it-projekter. Rapporten bliver lavet af det uafhængige organ Statens It-råd, og de sidste år har marts været måneden, hvor forårsudgaven af den såkaldte statusrapport for statens store it-projekter bliver gjort tilgængelig for offentligheden.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Syv projekter fik rødt lys i statusrapporten fra efteråret 2019

Imens du venter på forårets version af rapporten, kan du se nærmere på, hvilke projekter der fik rødt lys ved den sidste statusrapport i efteråret 2019.

Digitaliseringsstyrelsen projekt om Næste generation Digital Post skal erstatte den nuværende løsning med digital post, men it-rådet gav det et rødt lys på grund af bøvl med udbudsprocessen, som både har været præget af klager og annulleringer. I efteråret 2019 var status, at projektet var blevet fordyret med 22,6 procent og forsinket med 13 måneder.

Hos Domstolsstyrelsen var lovgivningsprojektet Domsdatabasen også badet i rødt lys i efterårets statusrapport. Projektet skal fungere som en database, hvor brugere kan slå domme op kort tid efter, at de er blevet fældet. Efterårets røde lys blev givet til projektet, efter at samarbejdet med leverandøren blev afbrudt i 2018 på grund af »manglende fælles forståelse af indhold«, oplyser it-rådet. I efteråret var projektet fordyret med 54 procent og 30 måneder forsinket i forhold til baseline.

Energistyrelsen havde også et projekt, der fik rødt lys i efteråret. Projektet hedder Mustang, og formålet med projektet er at understøtte afregning af støtteordninger for vedvarende energi. En udbudsproces og en analysefase, der var længere end forventet førte til forsinkelser. Derudover har Energistyrelsen besluttet at bruge flere kræfter på at »kompetenceudvikle egne medarbejdere,« lyder det i rapporten fra efteråret. Ved sidste status var projektet fordyret med 18,3 procent og forsinket med et år.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er i gang med at anskaffe sig en Ny ESDH-løsning, som skal sørge for en mere stabil drift og forbedringer for ministeriets sagsbehandling. Men ved efterårets rapport havde projektgruppen fundet en række fejl i forbindelse med tests, og derfor skulle der bruges mere tid på at rette disse fejl. Ved efterårets status var projektet forsinket med 4,5 måneder og fordyret med 11,5 procent i forhold til udgangspunktet.

Et stort projekt under det nye inddrivelsessystem er Skattekontoens tilslutning til ny inddrivelse. Projektet ligger i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er Skatteforvaltningens it-styrelse. Projektet fik i efteråret de røde advarselslamper til at blinke hos it-rådet, fordi projektgruppen »ikke har været i stand til at afgive status for projektet til it-rådet,« fordi planen for projektet var i gang med at blive lagt på ny.

Vejdirektoratet har et projekt, som blandt andet skal optimere udstyr på vejnettet. Projektet hedder Asset Management, og ved efterårets statusrapport var det forsinket i 17 måneder. Årsagen var, at Vejdirektoratet har været nødt til at få styr på, hvordan deres fremtidige it-landskab skal se ud. Derudover har det taget længere tid end forventet at kvalitetssikre udbudsmaterialet, lød det i statusrapporten fra efteråret.

Det syvende og sidste it-projektet, der fik rødt lys i efterårets statusrapport, er LEOPARD hos Lægemiddelstyrelsen. Projektet skal modernisere det danske lægemiddelregister på en ny standardplatform, så det kan leve op til EU's lægemiddelregulering. I efteråret var status, at projektgruppen var blevet overrasket over kompleksiteten i forhold til arbejdet med datastrukturer, forretningsprocesser og synkronisering, og det førte til forsinkelser på ni måneder og fordyrelser på 10 procent.

Det fulde overblik over alle projekterne og deres vurderinger kan findes i den seneste statusrapport fra it-rådet på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Sundhedsdatastyrelsen
Annonceret d. 25-09-2020
Aalborg Service
Annonceret d. 23-09-2020
Banedanmark
Annonceret d. 22-09-2020
Banedanmark
Annonceret d. 22-09-2020