Automatiseret sagsbehandling, big data og kunstig intelligens: Myndighedsrollen i en digital tidsalder

I dette synspunkt advarer Ulrik Røhl mod forsimplede sort/hvide-svar på, hvordan myndigheder kan, må og bør anvende avanceret teknologi i forbindelse med sagsbehandling i den offentlige sektor. Baseret på en aktuel interviewundersøgelse af praksis blandt danske myndigheder er anbefalingen, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i de bredere værdier for god myndighedsadfærd, som myndighedens arbejde forhåbentlig allerede er præget af.
Danske myndigheder anvender i stigende omfang avanceret teknologi til at understøtte sagsbehandlingen på en lang række områder. Det gælder f.eks. fastsættelse af personskat, tildeling af SU, bevilling af hjælpemidler til handicappede og ældre borgere og behandling af byggesagsansøgninger.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Fakta

Den omtalte undersøgelse er baseret på kvalitative interviews med 43 beslutningstagere og praktikere, som arbejder med automatiseret sagsbehandling i og omkring den offentlige sektor. Undersøgelsen indgår i Ulrik Røhls igangværende ph.d.-projekt: ’Management, Organisation and Good Administrative Behaviour in the Age of Digital Government’.

Forsvarets Materieltjeneste
Annonceret d. 20-05-2020
AARHUS UNIVERSITET
Annonceret d. 20-05-2020
I/S REFA // CVR:78951818
Annonceret d. 19-05-2020
DR
Annonceret d. 18-05-2020