Seks konkrete tiltag til at styrke den offentlige digitalisering

Den offentlige sektor kan få mere værdi ud af investeringerne i digitalisering. Opskriften kender vi godt – den er allerede dokumenteret og beskrevet - så hvorfor vente? I dette synspunkt præsenterer formand i Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor Ejvind Jørgensen seks konkrete tiltag, der vil styrke den offentlige digitalisering.
Brødtekst

Regeringen har netop etableret et nyt digitaliseringspartnerskab, som skal bringe Danmark og danske virksomheder ud af coronakrisen og stærkere ind i fremtiden. Det bifalder Dansk IT naturligvis, og vi deltager i partnerskaber med adm. direktør Rikke Hvilshøj og ser frem til at bidrage til arbejdet. Digitalisering skaber vækst, velstand og velfærd, og Danmark er godt positioneret som nummer et i verden til offentlig digitalisering til at drage fordel heraf.

Selv om vi er helt i front, så er der fortsat en lang række ting, vi kan gøre bedre, så vi kan bevare Danmarks konkurrencemæssige position, når det gælder den offentlige sektor. Dansk IT har for nylig udgivet en analyse af statens udbudspraksis og kommer her med 14 anbefalinger til, hvordan staten kan skabe væsentlig større værdi af dens digitale investeringer.

Danmark har brug for kloge digitale penge - ikke flere penge. En pointe, som måske netop nu, hvor vi begynder at ane en overgang til en post corona-fase, er værd at tænke over. Corona har kostet samfundet et trecifret milliardbeløb, så hvis vi kan gøre det klogere og smartere og få mere for det samme, så burde det vække interesse hos en finansminister.

For mange friktioner

Den eksisterende praksis omkring det at gennemføre indkøb af komplekse digitale ydelser er desværre præget af en række friktioner. De er ikke nye, men alligevel ganske problematiske: nulfejlstilgang, uhensigtsmæssig klagekultur blandt leverandørerne, utilstrækkelige kompetencer på alle sider af bordet, overdreven compliance-fokus, hvor intet bliver for småt, analyseparalyse med undersøgelse på undersøgelse, teknologifokus på bekostning af forretningsprocesserne mv.

Går man tilbage i tidligere analyser og anbefalinger fra Dansk IT, f.eks. 5 holdninger til offentlige it-projekter (2001), 5 holdninger til statslige it-understøttede forretningsprojekter (2010), Hvornår springer Danmark ud som d-land? (2011) og Ledelse i d-land - om ledelse på tærsklen til det digitale samfund (2017), vil man konstatere, at så meget nyt er der trods heller ikke under solen.

Vi ved, hvad der er behov for

Vi ved en hel del om, hvad vi burde gøre anderledes og bedre, men det kniber med at gøre det. Og så tager forandringer blot lang tid. En erkendelse, som mange givetvis nikker genkendende til. I den sammenhæng er det interessant at i en netop afsluttet rundbordssamtale med en række ledere fra staten, leverandører, rådgivere, advokater, organisationer og professorer fra academia, så spores der ikke den store uenighed om analysen fra Dansk IT.

I de seneste anbefalingerne fra Dansk IT peger vi på en række acceleratorer, som vil kunne drive mere ud af de investeringer, vi som samfund placerer i digitaliseringen. Det er ikke sikkert, at det er de tiltag, der trækker de største overskrifter, men ikke desto mindre så dækker de over en række iboende forhold i »systemet«, som vi selv er herre over at gøre noget ved. Skulle vi så ikke gøre det? Også selv om det kræver stamina?

Seks konkrete tiltag

Hvis jeg skal pege på, hvordan vi kommer i gang med at skabe forandringer, der batter noget i forhold til den offentlige digitalisering, så vil jeg pege på seks konkrete tiltag. De er alle tiltag, vi kan sætte gang i nu og her.

  1. For det første kan vi udnytte den forholdsvis nye udbudslovs rammer maksimalt. Den fejler ikke noget. Vi skal blot bruge den fuldt og helt.
  2. Vi kan sætte et mål om, at leverandører til det offentlige af projekter over en vis størrelse skal kunne demonstrere en vis modenhed. Modenheden i udviklingsprocesser i Danmark står i stampe. Et løft fra det nuværende niveau på 1,6 med blot 1 vil frigøre op til cirka 10.000 it-medarbejdere og vil være en kærkommen bi-gevinst til en sektor, som notorisk mangler arbejdskraft.
  3. Vi kan i lighed med f.eks. Finland stille krav om bruge af Function Point til opgørelse af omfanget af en udviklingsindsats. Der findes glimrende internationale standarder til at gøre det med.
  4. For det fjerde kan vi presse på for større diversitet i toppen af ledelseslaget i staten. Der er brug for flere med digitale kompetencer. Det kan passende kombineres med en stor saltvandsindsprøjtning til statens digitaliseringsakademi.
  5. Vi kan begynde at se på incitamenter omkring finansiering, så digital forretningsudvikling i højre grad finansieres på basis af de reelle gevinster, som det bidrager med.
  6. Den politiske opmærksomhed på digitaliseringen skal løftes yderligere ved at nedsætte et permanent digitaliseringsudvalg som f.eks. kan holde et vågent øje med samfundets digitale fundamenter, som i dag er vigtigere end lufthavne, jernbaner, motorveje og broer.

Lad os begynde at gøre noget af det, som vi i grunden godt ved, der skal gøres. Det kræver stamina. Det kræver ofre. Det kræver det lange seje træk. Med lad os komme i gang, så vi ikke skal gentage os selv om 10 år.