Offentlig digitalisering uden eksterne rådgivere er som at køre trillebør uden hjul

Drop konsulentbesparelserne og lad os i stedet vise, hvad vi kan udrette, når det offentlige og konsulenter arbejder tæt sammen om at løse udfordringerne og indfri de fælles mål, skriver Henrik Funder og Katrine Ellersgaard, der er henholdsvis formand for Djøf Privat og branchedirektør ved DI Rådgiverne, i dette indlæg.
Brødtekst

Regeringen har netop lanceret et nyt digitaliseringspartnerskab, som skal bringe Danmark ud af coronakrisen og stærkere ind i fremtiden. Vi skal ud på den anden side af sundhedskrisen med et stærkt digitalt Danmark, hvor den økonomiske modvind er vendt, og hvor vi kan bekæmpe klimaudfordringerne og sikre vores velfærd.

I både Djøf og DI hilser vi digitaliseringsambitionerne velkomne. Når skåltalerne er holdt, er der imidlertid en stor tot hår i suppen, som vi er nødt til at tale om: Konsulentbesparelserne, som bl.a. begrænser adgangen til it-konsulentydelser.

Drop konsulentbesparelserne og lad os sammen fremtidssikre velfærden

I år topper regeringen sidste års store besparelser på eksterne konsulenter i staten op med en milliard yderligere i regioner og kommuner. Motivet for besparelserne var bedre offentlig service, men kassetænkte konsulentbesparelser trækker i den modsatte retning.

Vi skal innovere og digitalisere i den offentlige sektor, hvis velfærdsressourcerne skal række i de kommende år, hvor der bliver relativt flere ældre. At løse den opgave uden adgang til eksterne konsulenter er en umulighed: Et it-projekt uden it-eksperter er som en trillebøre uden hjul, og embedsmændene får til opgave at køre rundt med den. Det er dødsdømt opgave.

Coronakrisen har vist os, hvordan samarbejde mellem embedsmænd og eksterne konsulenter skaber konkret værdi for borgerne og samfundet. At it-eksperter arbejder projektbaseret i konsulentbranchen er desuden en smart måde at bruge ressourcerne bedst muligt på.

Derfor er vores klare opfordring til regeringen: Drop konsulentbesparelserne og lad os i stedet vise, hvad vi kan udrette, når det offentlige og konsulenter arbejder tæt sammen om at løse udfordringerne og indfri de fælles mål. 

Coronakrisen har vist værdien af samarbejde – og sat behovet på spidsen

Det seneste år har coronakrisen lagt de offentligt ansatte under et massivt arbejdspres. Det gælder i høj grad i sundhedsvæsenet, men også andre steder. Tag fx de ledere, der har planlagt hele test-setuppet, eller de embedsmænd, der har stået for sagsbehandlingen af hjælpepakkerne, der skal lappe på erhvervslivets blødende regnskaber. Det har krævet en ekstraordinær indsats – og det har nu kørt 24/7 i over 365 dage.

Konsulenter har været inddraget i krisens mange ekstraordinære opgaver. Og der er leveret på rekordtid: Fx effektive oplysningskampagner. It-systemer til at håndtere mange tusindvis af test dag efter dag. Bookingsystemer, der håndterer mange borgeres efterspørgsel efter test uden at stå af.

Det er lykkedes i et samarbejde mellem konsulenter og offentlige ansatte og illustrerer, hvordan konsulenter skaber værdi ved at bidrage dér, hvor spidsbelastningen er stor. Omfanget kunne med fordel have været endnu større for at aflaste de offentligt ansatte i det forgangne år.

Værdien af konsulenternes arbejde fremgår også af en undersøgelse fra Epinion, som viser, at 90 procent af de offentlige ledere mener, at eksterne rådgivere skaber værdi sammen med de offentligt ansatte. Lederne i det offentlige fortæller, at køb af konsulenter betyder adgang til viden, som ikke er i organisationen, hjælp under spidsbelastning og behov for sparring og inspiration udefra. 

It-specialister er en nødvendig og knap ressource – brug den klogt

Vor tids digitale teknologier udvikler sig med stor hastighed. Hvis den offentlige sektor skal løftes og fremtidssikres, kræver det både adgang til opdateret specialistviden og praktisk erfaring med implementering, fx i andre sektorer eller i udlandet. Fastansættelse af it-specialisterne frem for at købe dem ind på konsulentbasis er hverken omkostningseffektivt for den pågældende myndighed med et midlertidigt behov eller for samfundet som helhed.

It-specialister er en efterspurgt ressource, som vi allerede i dag har mangel på. At fastansætte og fastholde et stort antal it-specialister i offentlige stillinger er uklogt. Her har de nemlig ikke samme mulighed for at bruge, vedligeholde og udvikle deres ekspertisefelt, som de har, hvis de arbejder projektorienteret for forskellige kunder i ind- og udland som privatansatte rådgivere.

Opfordring: Gentænk samspillet mellem embedsværk og eksterne konsulenter

Djøf og DI Rådgiverne opfordrer derfor regeringen til at skyde konsulentbesparelserne til hjørne. Fokusér i stedet på, at konsulentkroner skal gøre størst mulig gavn for den offentlige service. Det vil kun være til gavn for Danmark, hvis vi løfter opgaverne og løser dem sammen.