It-branchen er tynget af dyre konsulenttjenester med lav kvalitet kvalitet

På markedet for køb og salg af it-konsulenttjenester ender man for ofte med at betale en høj pris for dårlig kvalitet. Med en stigende efterspørgsel på it-konsulenter, er det på tide at nytænke den måde, som tjenesterne købes og sælges på. Det skriver Bjørn Jarl, der er grundlægger og formand for The Cloud People.
Brødtekst

I dag er mange offentlige og private virksomheder enten i gang med eller på vej til at starte på såkaldte ”lift and shift”-cloudprojekter. Forretningssystemer og andre it-løsninger som i dag står on-premise, skal flyttes til de store cloudplatforme og undervejs skal processer automatiserede og opsætninger forbedres.

Denne digitalisering skaber en stor efterspørgsmål på konsulenter med ekspertise på indenfor cloudplatforme såsom Google Cloud Platform, Microsoft Azure og ServiceNow, og den udvikling vil fortsætte i de kommende år. Analyseselskabet Gartner anslår, at verdens virksomheder i 2021 vil øge investeringerne i cloudplatforme med 10 procent fra 2020. Ifølge koncernchef Bill McDermott vil ServiceNows omsætning blive mere end fordoblet i løbet af de næste par år.

To fejl i markedet

På et marked med stor efterspørgsel og få ressourcer bliver timepriserne høje, mens selve leverancekvaliteten ofte er lav. For at undgå at kunderne overbyder hinanden i jagten på de klogeste hoveder, er det på tide at kigge nærmere på den måde, som konsulentydelser købes og sælges på.

Efter flere år i it-branchen er det min erfaring, at der er to fundamentale fejl i, hvordan konsulenttjenester købes og sælges på:

1. Man ved ikke, hvad man får. Der er meget lidt eller slet ingen åbenhed om erfaring, sikkerhedserklæringer, kompentencer eller certificeringer hos konsulenthusene. I Norge kan man tale sig til et it-job og snakke sine kompetencer op, uden at der bliver fremlagt tilstrækkelig dokumentation eller lavet ordentlige baggrundstjek.

2. Virksomhederne bruger it-konsulenterne forkert Mange beder om at få navngivne konsulenter på konkrete projekter. Det resulterer ofte i, at de udvalgte personer enten bliver brugt til opgaver, som de er overkvalificerede til, eller som de omvendt ikke har kvalifikationerne til at løse. En løsningsarkitekt skal ikke bruges til udvikling, til UX eller til at skrive kode. Alle virksomheder kan ikke bruge de mest erfarne konsulenter til alle deres opgaver.

Medicinen mod høj pris og lav kvalitet

Det er muligt at levere konsulenttjenester med høj kvalitet til fornuftige priser, men det kræver, at markedet – altså både konsulenthusene og kunderne i den private og offentlige sektor – begynder at sælge og købe konsulentydelser på en helt ny måde.

Løsningen til den første problematik er, at konsulenthusene begynder at fremlægge dokumentation for deres konsulenters erfaring, uddannelse og certificeringer, når de er i kontakt med kunderne, således at man kan forsvare den angivne timepris.

Løsningen for den anden problematik er, at køberne får nok information, så de kan vælge de rigtige ressourcer til den rigtige pris og den rette opgave.

Digitaliseringen af både virksomheder, hele brancher og den offentlige sektor går ufortrødent videre. Derudover har coronapandemien accelereret den digitale transformation drastisk. En stigende anvendelse af nye teknologier, cloud-tjenester, kunstig intelligens og stadigt større it-sikkerhedstrusler gør, at høj pris og lav kvalitet vil være en udfordring i mange år fremover på en række it-områder, hvis vi ikke formår at ændre den måde, vi køber og sælger konsulentjenester på.