Fire kommuner afprøver ny digital løsning til kørekortsattester

Fire kommuner afprøver ny digital løsning til kørekortsattester

Det tager for lang tid og er for omkostningsfuldt, når borgere skal fremvise en fysisk lægeattest i forbindelse med en ansøgning til kørekort, men nu vil fire danske kommuner - København, Frederiksberg, Aarhus og Mariagerfjord - afprøve en ny digital løsning, der skal lette arbejdet, skriver virksomheden EG, der står bag det nye system, i en meddelelse.

Hvert år behandler myndighederne nemlig over 200.000 kørekortsager, og den process er dag for tung og gammeldags for et samfund i digital vækst:

»Den nuværende arbejdsgang er administrativt tung og papirbåren, hvilket resulterer i en besværlig brugerrejse for ansøgeren og medfører ofte også en lang sagsbehandlingstid. Desuden er der fejl i en stor del af de nuværende lægeattester, så de skal rettes undervejs, og det koster både tid og penge for alle de involverede myndigheder,« siger Nis Strømø Erichsen, Product Owner hos EG.

Med løsningen udfylder ansøgerne en lægeattest online, som sendes til lægen. Derefter videresendes den til kommunen, og på den måde regner man med at eliminere op mod 80 procent af fejl i lægeattester i dag.

Man håber på snart at kunne udrulle løsningen i hele landet.

https://pro.ing.dk/13144

28. apr 2021 17:30